Jobs Ireland


Print page

 

Seirbhís é Jobs Ireland d’fhostóirí ar mian leo a bhfolúntais phoist a fhógairt do chuardaitheoirí poist ar an Idirlíon agus in Oifigí Seirbhíse Fostaíochta. Féadfaidh fostóirí an tIonad Náisiúnta Teagmhála a chur ar an eolas ar shonraí a bhfolúntais trí ghlao orthu ar Íosghlao 1890 800024, facs a sheoladh chucu nó trí ríomhphost a sheoladh chucu. Fógrófar an folúntas ansin ar www.jobsireland.ie 

Mar mhalairt air sin, féadfaidh fostóirí sonraí a bhfolúntais a fhógairt go díreach ar láithreán gréasáin Jobs Ireland agus na freagairtí ó chuardaitheoirí poist iad féin a bhainistiú. Más fostóir thú agus más mian leat folúntas a chlárú ar líne, cliceáil anseo, le do thoil.
 
Féadfaidh fostóirí súil a chaitheamh ar CVanna agus CVanna a aisghabháil ar bhonn shaghas na gairme, leibhéal oideachais, ceadúnas tiomána nó láithreach. Féadfaidh fostóirí súil a chaitheamh ar an mbunachar sonraí CV ar an láithreán gréasáin agus cumarsáid a dhéanamh trí rogha modha an chuardaitheora poist.
 
Féadfaidh cuardaitheoirí poist folúntais a chuardach ar láithreán gréasáin Jobs Ireland, tríd an Aip do Chuardaitheoirí Poist ar an iPhone agus ar ghutháin Android nó trí www.welfare.ie agus ag na bothanna scáileán tadhaill in Oifigí Seirbhíse Fostaíochta, agus a gcritéir féin chuardaigh á n-úsáid. Mura líonann cuardaitheoirí poist an folúntas a dhéanann teagmháil leat go neamhspleách, féadfaidh d’Oifig Seirbhíse Fostaíochta liosta a sholáthar duit d’iarrthóirí, ón gclár cuardaitheoirí poist, a dhéanann sonraíocht d’fholúntais a mheaitseáil.
 
Breis faisnéise:
Cuir glao ar Jobs Ireland ar Íosghlao 1890 800024 nó cuir glao ar d’Oifig Seirbhíse Fostaíochta nó d’Ionad Intreo
 
Last modified:08/10/2015
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Application Forms

 
 

 Downloads

 
 

 Intreo/Local Office Locator

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img