Seimine�ir R�igi�nacha


Print page

Seimine�ir R�igi�nacha mar chuid de Chl�r N�isi�nta na h�ireann do
Bhliain na hEorpa 2010 chun Dul i nGleic le Bochtaineacht agus Eisiamh S�isialta.

T� an Comharchumann Oibrithe Pobail agus L�onra na hEorpa in aghaidh na Bochtaineachta (EAPN), le taca�ocht �n gComhghuaill�ocht Phobail curtha ar chonradh ag An Rann�n um Chuimsi� S�isialta den Roinn Gn�tha� S�isialaigh agus Teaghlaigh chun seimine�ir r�igi�nacha leathlae a eagr� ar feadh cheithre l� mar chuid de Bhliain na hEorpa 2010 chun Dul i nGleic le Bochtaineacht agus Eisiamh S�isialta.Rachaidh gach seimine�r r�igi�nach i ngleic le (1) Bochtaineacht Leana� (2) Rochtain ar obair ardchaighde�in agus deiseanna foghlama (3) Rochtain ar sheirbh�s� � le b�im ar leith ar dhaoine aosta: (4) Daoine faoi Mh�chumas.

T� comhph�irtithe an tionscadail ag iarraidh a chinnti� go mbeidh an m�id daoine agus is f�idir a bhaineannn na saincheisteanna sin leo rannph�irteach sna semine�ir agus bheadh siad s�sta comhoibri� leat chun sin a chinnti�.

Seimine�r Breise � Re�cht�il

Toisc gur �irigh thar barr leis na ceithre sheimine�r r�igi�nacha a re�cht�ladh chun 2010 Bliain an Aontais Eorpaigh um Chomhrac na Bochtaine agus an Eisiaimh Sh�isialta a chom�radh, d�iarr an Rann�n um Chuimsi� S�isialta ar Chomharchumann na nOibrithe Pobail agus ar a chomhph�irtithe an c�igi� seimine�r r�igi�nach a re�cht�il i nD�n na nGall i m� Mhe�n F�mhair 2010 (28� Me�n F�mhair). Cuirfear ceardlann bhreise faoi Bhochtaineacht agus Eisiamh S�isialta sa Ghaeltacht ar bun mar chuid den seimine�r seo (tr� mhe�n na Gaeilge a bheidh an cheardlann). Chun tuilleadh eolais a fh�il n� chun sp�is a l�iri� sa seimine�r seol r�omhphost chuig 2010@cwc.ie

Last modified:20/08/2010
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img