Sochair agus Cúnamh Áirithe á Aisghabháil ag an Roinn Coimirce Sóisialaí


Print page

Réamhrá

Ón 1 Lúnasa 2014, tríd an Scéim chun Sochair agus Cúnamh Áirithe a Aisghabháil, is féidir leis an Roinn Coimirce Sóisialaí luach íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh a bhaineann le breoiteacht a fháil ar ais ó dhámhachtainí cúitimh a íoctar le daoine ag éirí as éilimh díobhálacha pearsanta. Ón gcúititheoir agus ní ón duine díobhálaithe, a dhéantar na sochair a aisghabháil.

Rialacha

I gcás ina mbeartaíonn cúititheoir íocaíocht cúitimh a dhéanamh le duine ag éirí as díobháil phearsanta neamh-mharfach, ní mór don chúititheoir méid is ionann leis na híocaíochtaí leasa shóisialaigh a bhaineann le breoiteacht a íocadh de dhroim na díobhála pearsanta sin a íoc leis an Aire Coimirce Sóisialaí. Mar sin féin, i gcás ina dtagann íocaíocht cúitimh chun cinn as ordú cúirte nó as measúnú de chuid an Bhoird Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, bíonn an dualgas chun sochair agus cúnamh in-aisghafa a íoc teoranta do mhéid iomlán na ndamáistí a measúnaíodh i dtaca le caillteanas tuillimh nó brabúis. Is féidir le cúititheoir méid na sochar agus an chúnaimh in-aisghafa a fhritháireamh in aghaidh mhéid an chúitimh i dtaca le caillteanas tuillimh nó brabúis, ach ní féidir é a fhritháireamh in aghaidh aon eilimint eile den éileamh ar chúiteamh

Seo a leanas na híocaíochtaí is féidir a aisghabháil:

Cuir san aireamh, le do thoil: Ón gcúititheoir agus ní ón duine gortaithe, a dhéantar na sochair a aisghabháil.

Féach na Treoirlínte Oibríochtúla le haghaidh sonraí iomlána na scéime agus an reachtaíocht lena mbaineann.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní mór do chúititheoir iarratas a dhéanamh ar ráiteas de na sochair in-aisghafa ar fhoirm iarratais RBA01, sula ndéantar íocaíocht cúitimh leis an duine gortaithe. Ba chóir an fhoirm a íoslódáil ón súíomh seo, í a phriontáil ar dhá thaobh an leathanaigh, í a líonadh isteach agus a chur leis an bpost chuig an seoladh thíos. Chun fáil amach faoin tslí leis an bhfoirm a chur chuig an Roinn i ríomhphost slán, nó faoi rud ar bith eile, seol iarratas tríd an rogha Cuir Ceist ar an áis "Seirbhísí ar Líne" an leathanaigh seo. Ní mór don Bhord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta iarratas a dhéanamh ar ráiteas sula n-eisíonn sé ordú íocaíocht a dhéanamh faoi théarmaí an Achta um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta 2003.

Eisítear an ráiteas laistigh de 4 seachtaine ón dáta ar a bhfaightear an t-iarratas. Eiseofar cóip den ráiteas don duine díobhálaithe nó dá ndlíodóir/dá n-ionadaí. Bíonn an ráiteas bailí go ceann trí mhí.

Ba cheart foirmeacha líonta a chur ar ais chuig:
An Roinn Coimirce Sóisialaí,
Aisghabháil Sochar agus Cúnaimh,
Bosca Poist 12515,
Baile Átha Cliath 1.
Éire.
Teil: (01) 8172660

Last modified:07/08/2014
 

  Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img