An Ciste um Chóiríocht Réasúnta


Print page

Tá an Roinn Coimirce Sóisialaí freagrach as seirbhísí an mhargaidh shaothair a chur ar fáil do dhaoine atá faoi mhíchumas, ag cabhrú leo fostaíocht íoctha a aimsiú nó iad a ullmhú d’fhostaíocht trí chlár oiliúna nó fostaíochta.

Faoin gCiste um Chóiríocht Réasúnta, cabhraíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí leat chomh maith – mar fhostóir – na bearta cuí a ghlacadh a chuirfidh ar chumas duine atá faoi mhíchumas/duine a bhfuil lagú orthu rochtain a fháil ar fostaíocht tríd na deontais agus na scéimeanna seo a leanas an Deontas um Oiriúnú Trealaimh san Ionad Oibre, an Deontas do Léitheoir Pearsanta, an Deontas Léirmhínithe ag Agallamh Poist agus an Deontas um Choinneáil Fostaí.

Last modified:20/12/2012
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais