Rialacháin 2005 um Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí (I.R. 279 de 2005)


Print page

Comhlíonann an Roinn Coimirce Sóisialaí na rialacháin maidir le Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí agus spreagaimid daoine chun an fhaisnéis a chuirimid ar fáil a athúsáid. Tá na rialacháin ar fáil ag http://www.psi.gov.ie

Is féidir faisnéis agus doiciméid a fhaightear ón suíomh gréasáin seo a atáirgeadh nó a athúsáid faoi réir an cheadúnais is déanaí um Fhaisnéis na hEarnála Poiblí atá ar fáil ag http://www.psi.gov.ie

Tá an fhaisnéis atá le feiceáil ar ár suíomh gréasáin faoi chóipcheart na Roinne Coimirce Sóisialaí. Féadfaidh tú an fhaisnéis ar ár láithreán gréasáin a úsáid saor in aisce. Ciallaíonn athúsáid cóipeáil, cóipeanna a eisiúint don phobal, foilsiú, craoladh agus aistriú go teangacha eile. Clúdaíonn sé taighde agus staidéar neamhthráchtála. Bíonn athúsáid faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas. Ní mór duit:

  • An fhoinse agus ár gcóipcheart a aithint i gcásanna ina soláthraíonn tú an fhaisnéis do dhaoine eile;
  • Faisnéis a atáirgeadh go cruinn;
  • Gan an fhaisnéis a úsáid ar bhealach míthreorach;
  • Gan an fhaisnéis a úsáid sa chaoi gurb é a príomhchuspóir táirge nó seirbhís áirithe a chur chun cinn nó fógraíocht a dhéanamh faoi;
  • Gan an fhaisnéis a úsáid le haghaidh nó ar mhaithe le cuspóirí mídhleathacha, mímhorálta, calaoiseacha nó mímhacánta.

Níl an Roinn Coimirce Sóisialaí faoi dhliteanas as aon chaillteanas ná dliteanas a bhaineann le hathúsáid faisnéise agus ní dhearbhaíonn sí go bhfuil an fhaisnéis cothrom le dáta ná saor ó earráidí. Ní thugann an Roinn Coimirce Sóisialaí údarú d'aon úsáideoir cearta eisiacha a bheith aige nó aici maidir le hathúsáid a cuid faisnéise.

Chun sonraí iomlána a fháil faoin fhaisnéis atá á gcoinneáil ar an suíomh gréasáin seo féach ar ár mapa láithreáin.

Féach ar Treoir maidir le Feidhmeanna & Taifid na Roinne chun liosta a fháil den fhaisnéis atá á coinneáil ag an Roinn. Tá leagan Gaeilge den fhoilseachán seo ar fáil (formáid pdf amháin)

Chun tuilleadh eolais a fháil ar athúsáid na faisnéise a choinníonn an Roinn Coimirce Sóisialaí, déan teagmháil le

Paul Morrin
Teileafón 00 353 1 7043014
ríomhphost Paul.Morrin@welfare.ie

Last modified:25/07/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img