Ag C�ili� d��oca�ochta� �rachais Sh�isialaigh


Print page

  • Is 2006 an Bhliain Ch�nach �bhartha maidir le h�ileamh a rinneadh i mBliain Shochair 2008. 
  • Is � 2007 an Bhliain Ch�nach �bhartha maidir le h�ileamh a rinneadh i mBliain Shochair 2009. 
  • Is � 2008 an Bhliain Ch�nach �bhartha maidir le h�ileamh a rinneadh i mBliain Shochair 2010. 

Cuirtear t�s leis an mBliain Shochair ar an gc�ad Luan i m� Ean�ir gach bliain. Tosa�onn an Bhliain Ch�nach �n 1� Ean�ir gach bliain (�n 1� Ean�ir 2002 ar aghaidh).

De ghn�th, braithfidh an teidl�ocht a bheidh agat ar Phinsean St�it n� Scoir (Rann�ocach) ar mhe�nl�on seachtain� �SPC a bheith �octha agus/n� creidi�naithe gach bliain � 1979 n� le linn do shaoil oibre ina mhalairt de ch�s.  Mura mbeidh go leor seachtain� i mbliain amh�in, f�adfar cur leis sin i mbliain eile mar go mbaintear �s�id as me�nl�on rann�oca�ochta� �SPC.  Teast�idh me�nbhliant�il de 48 seachtaine, �fach, le pinsean ioml�n a fh�il.  B�onn coinn�ollacha �SPC �ags�la i gceist le Pinsean Baintr� n� Baintr� Fir (Rann�ocach) agus le Pinsean Easl�ine.

� Aibre�n 1994, m�s rud � gur fh�g t� an f�rsa saothair chun c�ram l�n-aimseartha agus aire a thabhairt do leanbh/leana� n� do dhuine breoite, f�adfaidh t� neamhaird a thabhairt ar na blianta sin agus me�nl�on bliant�il na rann�oca�ochta� �SPC do Phinsean St�it (Rann�ocach) � r�omh.

Chun tairbhe a bhaint as an sc�im seo (Sc�im na dTeaglach�ir�), n� m�r gur oibrigh t� agus gur �oc t� �SPC roimhe seo (n� go nd�anfaidh t� sin amach anseo) ag Aicme A, E, H agus S (Feach leabhr�n SW 1 chun tuilleadh eolais a fh�il.

Mura bhfuil go leor Seachtain� �SPC agat

                                                  
N� ch�ileoidh t� do shochair mura bhfuil go leor seachtain� de rann�oca�ochta� �SPC ar do thaifead.  T� s� r�th�bhachtach:  

  • Go gcinnteoidh t� go bhfuil Uimh. PPS agat agus go bhfuil d'uimhir ar eolas ag d'fhost�ir chun go gcuirfear do rann�oca�ochta� �SPC ar do taifead.      
  • Go gcuirtear �ileamh isteach do na tr�imhs� nach b�onn t� ag obair mar gheall ar bhreoiteacht n� ar dh�fhosta�ocht chun go gcoime�dfar do thaifead chun d�ta tr� "chreidmheasanna".  D'fh�adfadh go mbeadh teideal agat ar chreidmheasanna m� bh�onn t� ar shaoire mh�ithreachais n� aithreachais reacht�il gan ph� chomh maith.              
  • Go nd�anfaidh t� machnamh ar rann�oca�ocht �SPC Dheonach a �oc m� fh�gann t� an f�rsa saothair ar feadh tamaill. 
  • Go gcinnteoidh t� go bhfuil do rann�ocaiochta� ioml�na �octha agat m� t� t� f�infhostaithe, mura bhfuil, n� bhfaighidh t� aon rann�oca�ochta� le haghaidh na bliana.                                                                

MURA gC�IL�ONN T� D'�OCA�OCHT �RACHAIS SH�ISIALAIGH, D'FH�ADFADH GO MBEIDH TEIDEAL AGAT AR �OCA�OCHT CH�NAIMH SH�ISIALAIGH INA IONAD SIN.

Last modified:22/01/2009
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img