Aitheantas Seirbhíse Poiblí


Print page

D’Uimhir PSP

Is í an Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí d'uimhir thagartha phearsanta. Cabhraíonn sé leat iarratais a dhéanamh ar shochair agus eolas a fháil ó ghníomhaireachtaí seirbhíse poiblí go tapa agus go furasta. Orthu sin tá seirbhísí Leasa Shóisialaigh, seirbhísí na gCoimisinéirí Ioncaim, seirbhísí Chúram Sláinte Poiblí agus seirbhísí Oideachais.

An Cárta Seirbhísí Poiblí (CSP)

I gcomhar le roinnt Ranna Rialtais eile, d'fhorbair an Roinn Coimirce Sóisialaí caighdeán bunaithe ar riail chun féiniúlacht duine a fháil amach agus a fhíordheimhniú ar mhaithe le teacht a thabhairt dóibh ar sheirbhísí poiblí.
 
An Timpeallacht Creatlaí i gcomhair Fíordheimhniú Caighdeáin a thugtar ar an gclár oibre sin, nó SAFE, agus d'fhoráil sé, leis, le haghaidh tabhairt isteach Cárta Seirbhísí Poiblí (CSP) chun teacht níos éifeachtaí a thabhairt do dhaoine aonair ar sheirbhísí poiblí agus dúbailt oibre a sheachaint, agus a bpríobháid a chaomhnú a mhéad ab fhéidir ag an am céanna. Ceapadh an CSP chun áit na gcártaí neamhshlána ar nós an Chárta Seirbhísí Sóisialta agus an Pas Saorthaistil a ghabháil.
 
I láthair na huaire eisítear CSP tar éis agallamh duine le duine ina dtógtar grianghraf de dhuine agus ina fhaightear a shíniú nó a síniú, ina fhíoraítear aitheantas agus seoladh reatha an duine agus ina ngabhtar sonraí breise ar nós freagraí ar cheisteanna slándála a úsáidfear sa todhchaí chun iomláine shonraí an chustaiméara a chinntiú.

Treoirscéim chlárúcháin do Chustaiméirí Saorthaistil

Ceapadh an cárta seirbhísí poiblí chun áit cártaí eile earnála poiblí, leithéidí an phas saorthaistil agus an cárta seirbhísí sóisialta na Roinne seo a ghabháil agus chun é a dhéanamh níos fusa ar sholáthraithe seirbhísí poiblí féiniúlacht custaiméirí a fhíorú.
 
Tá an cárta á chur ar fáil cheana féin i dtreoirscéim do líon beag pinsinéirí a bhí tar éis a gcuid sonraí agus grianghraf a chur ar fáil don Roinn cheana mar chuid dá n-iarratas ar Phas Saorthaistil Uile-Éireann. Scríobh an Roinn chuig an ngrúpa sin agus d'iarr sí orthu an bhféadfaí a gcuid sonraí a úsaid chun iad a chlárú don leagan saorthaistil den chárta seirbhísí poiblí agus roinnt ceisteanna slándála a chur orthu. Leis na ceisteanna sin beifear in ann a n-aitheantas a fhíorú más gá dóibh cabhair a iarraidh ar fhoireann dheasc chabhrach. Comhlíonann sé sin an cleachtas tionscail is fearr agus cuirfidh sé custaiméirí ar a suaimhneas nach mbeifear in ann a n-aitheantas a ghoid. Is mór againn an comhar a fuarthas ónár gcustaiméirí ó cuireadh tús leis an tionscnamh seo.
Last modified:19/03/2013
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img