Aitheantas Seirbhísí Poiblí


Print page

Rannóg na Seirbhísí Aitheantais Chliant

Cora Droma Rúisc,
Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh,
Lóiste na Sionainne,
Cora Droma Rúisc,
Co. Liatroma

Fón Íosghlao 1890 927 999

Ó lasmuigh d’Éirinn + 353 71 9672616

Ríomhphost don Rannóg Seirbhísí Aitheantais Chliant

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP)

 

Cárta Seirbhísí Poiblí

Má bhíonn aon cheist agat maidir leis an bpróiseas clárúcháin 'duine-le-duine' déan teagmháil le:
 
 
Cora Droma Rúisc,
Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh,
 Lóiste na Sionainne,
Cora Droma Rúisc,
Co. Liatroma

Fón Íosghlao 1890 927 999
 
Ríomhphost: cis@welfare.ie
 
Má bhíonn aon cheist agat maidir leis an bpróiseas clárúcháin 'poist' déan teagmháil le:
 
Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh,
Roinn Coimirce Sóisialaí,
Main St,
Béal Átha Beithe,
Co Mhuineacháin.
 
Fón Íosghlao 1890 800 124.
 
Ríomhphost: cis@welfare.ie
 

Nóta
Tá 1890 (Íosghlao) rochtain ach ó Phoblacht na hÉireann.
Féach go bhféadfadh na rátaí a ghearrtar d’úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao) a bheith éagsúil i measc soláthraithe seirbhíse difriúla.
 
Last modified:05/04/2013
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img