Tuairisc ar �oca�ochta� Prasa (1 Deireadh F�mhair go 31 Nollaig 2010)


Print page

�oca�ochta� Prasa d�anta ag Ranna de chuid an Rialtais L�ir

Tuairisc R�ithi�il chuig an Roinn Fiontar, Tr�d�la agus Nu�la�ochta

�oca�ochta� Prasa d�anta ag an Roinn Coimirce S�isial� agus Teaghlaigh �n 1 Deireadh F�mhair go 31 Nollaig 2010
Mionsonra� Uimhir Luach (�) C�atad�n (%) de na h�oca�ochta ar fad a rinneadh
�oca�ochta� Ioml�na a �ocadh sa cheathr� 4531 �114,492,813 (100%)
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 15 l� 3167 �111,522,897 70%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 16-30 l� 970 �2,471,866 21%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh tar �is n�os m� n� 30 l� 394 �481,050 9%
Sonraisc faoi Dh�osp�id N�id
Ioml�n 4531 �114,492,813 100%

D�ta: 18 Ean�ir 2011

Last modified:18/04/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img