Tuairisc ar �oca�ochta� Prasa (1 Deireadh F�mhair go 31 Nollaig 2009)


Print page

�oca�ochta� Prasa d�anta ag Ranna de chuid an Rialtais L�ir

Tuairisc R�ithi�il chuig an Roinn Fiontar, Tr�d�la agus Fosta�ochta

�oca�ochta� Prasa d�anta ag an Roinn Gn�tha� S�isialacha agus Teaghlaigh �n 1 Deireadh F�mhair go 31 Nollaig 2009
Mionsonra� Uimhir Luach (�) C�atad�n (%) de na h�oca�ochta ar fad a rinneadh
�oca�ochta� Ioml�na a �ocadh sa cheathr� 5385 �115,534,600 (100%)
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 15 l� 2518 �108,002,080 47%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 16-30 l� 1674 �6,450,761 31%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh tar �is n�os m� n� 30 l� 1193 �1,081,759 22%
Sonraisc faoi Dh�osp�id N�id          
Ioml�n 5385 �115,534,600 100%

D�ta: 15th Eanair 2010

Last modified:26/04/2010
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img