�oca�ochta� Prasa d�anta ag an Roinn Coimirce S�isial� (1 I�il go 30 Me�n F�mhair 2012)


Print page

�oca�ochta� Prasa d�anta ag Ranna de chuid an Rialtais L�ir

Tuairisc R�ithi�il chuig an Roinn Poist, Fiontra�ocht agus Nu�la�ocht

 

�oca�ochta� Prasa d�anta ag an Roinn Coimirce S�isial� �n 1 I�il go 30 Me�n F�mhair 2012
Mionsonra� Uimhir Luach C�atad�n de na h�oca�ochta ar fad a rinneadh
�oca�ochta� Ioml�na a �ocadh sa cheathr�
6,485
�96,224,318
100%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 15 l�
3,749
�53,152,397
58%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 16-30 l�
1,949
�42,099,300
30%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh tar �is n�os m� n� 30 l�
787
�972,621
12%
Sonraisc faoi Dh�osp�id
Nialas
Nialas
Nialas
Ioml�n
6,485
�96,224,318
100%

 

�oca�ochta� Prasa ag comhlachta� faoi sc�th na Roinne Gn�tha� S�isialacha Coimirce 1 I�il go 30 Me�n F�mhair 2012
Gn�omhaireachta� an DSP % De luach ioml�n a �ocadh ioml�n laistigh de 15 l� Luach na n-�oca�ochta� a rinneadh laistigh de 15 l� % L�on na n-�oca�ochta� a rinneadh laistigh de 15 l� L�on na n-�oca�ochta� a rinneadh laistigh de 15 l�
An Bord Pinsean

98.6%

�225,639

96.2%

150

Bord um Fhaisn�is do Shaor�naigh

96.1%

�8,510,151

90.8%

504

Ioml�n  

�8,735,790

 

654

D�ta: 15 Deireadh F�mhair 2012

Last modified:18/10/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara