Tuairisc ar �oca�ochta� Prasa (1 I�il go 30 Me�n F�mhair 2011)


Print page

�oca�ochta� Prasa d�anta ag Ranna de chuid an Rialtais L�ir

Tuairisc R�ithi�il chuig an Roinn Fiontar, Tr�d�la agus Nu�la�ochta

 

�oca�ochta� Prasa d�anta ag an Roinn Coimirce S�isial� �n 1 I�il - 30 Me�n F�mhair 2011
Mionsonra� Uimhir Luach C�atad�n de na h�oca�ochta ar fad a rinneadh
�oca�ochta� Ioml�na a �ocadh sa cheathr�
4,261
�102,174,655
100%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 15 l�
3,123
�99,634,749
73%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 16-30 l�
956
�2,383,131
23%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh tar �is n�os m� n� 30 l�
182
�156,775
4%
Sonraisc faoi Dh�osp�id (f�ach ar an n�ta)
Nialas
 
 
Ioml�n
4,261
�102,174,655
100%

N�ta:
Sonrasc a fhaightear le linn na r�ithe agus f�s faoi dh�osp�id ag deireadh an r�ithe.

�oca�ochta� Prasa ag comhlachta� faoi sc�th na Roinne Gn�tha� S�isialacha Coimirce 1 I�il - 30 Me�n F�mhair 2011
Gn�omhaireachta� an DSP % De luach ioml�n a �ocadh ioml�n laistigh de 15 l� Luach na n-�oca�ochta� a rinneadh laistigh de 15 l� % L�on na n-�oca�ochta� a rinneadh laistigh de 15 l� L�on na n-�oca�ochta� a rinneadh laistigh de 15 l�
An Bord Pinsean

99.2%

�399,769

98%

177

Bord um Fhaisn�is do Shaor�naigh

100%

�8,968,060

100%

639

Ioml�n

�9,367,829

816

Last modified:13/07/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img