�oca�ochta� Prasa d�anta ag an Roinn Coimirce S�isial� (1 Ean�ir go 31 M�rta 2012)


Print page

�oca�ochta� Prasa d�anta ag Ranna de chuid an Rialtais L�ir

Tuairisc R�ithi�il chuig an Roinn Poist, Fiontra�ocht agus Nu�la�ocht

 

�oca�ochta� Prasa d�anta ag an Roinn Coimirce S�isial� �n 1 Ean�ir go 31 M�rta 2012
Mionsonra� Uimhir Luach C�atad�n de na h�oca�ochta ar fad a rinneadh
�oca�ochta� Ioml�na a �ocadh sa cheathr�
4,920
�100,535,807
100%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 15 l�
2,997
�41,017,119
61%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 16-30 l�
1,317
�52,718,070
27%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh tar �is n�os m� n� 30 l�
606
�6,800,618
12%
Sonraisc faoi Dh�osp�id
Nialas
Nialas
Nialas
Ioml�n
4,920
�100,535,807
100%

 

�oca�ochta� Prasa ag comhlachta� faoi sc�th na Roinne Gn�tha� S�isialacha Coimirce 1 Ean�ir go 31 M�rta 2012
Gn�omhaireachta� an DSP % De luach ioml�n a �ocadh ioml�n laistigh de 15 l� Luach na n-�oca�ochta� a rinneadh laistigh de 15 l� % L�on na n-�oca�ochta� a rinneadh laistigh de 15 l� L�on na n-�oca�ochta� a rinneadh laistigh de 15 l�
An Bord Pinsean

98.6%

�496,699

98.6%

154

Bord um Fhaisn�is do Shaor�naigh

99.9%

�14,722,055

96%

550

Ioml�n     

�15,218,754

    

704

D�ta: 16 Aibre�n 2012

Last modified:13/07/2012