Tuairisc ar �oca�ochta� Prasa (1 Ean�ir go 31 M�rta 2011)


Print page

�oca�ochta� Prasa d�anta ag Ranna de chuid an Rialtais L�ir

Tuairisc R�ithi�il chuig an Roinn Fiontar, Tr�d�la agus Nu�la�ochta

�oca�ochta� Prasa d�anta ag an Roinn Coimirce S�isial� �n 1 Ean�ir go 31 M�rta 2011
Mionsonra� Uimhir Luach (�) C�atad�n (%) de na h�oca�ochta ar fad a rinneadh
�oca�ochta� Ioml�na a �ocadh sa cheathr� 3,678 �121,508,589 (100%)
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 15 l� 3,040 �117,224,536 83%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 16-30 l� 531 �3,903,397 14%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh tar �is n�os m� n� 30 l� 107 �380,656 3%
Sonraisc faoi Dh�osp�id Nil    

Last modified:18/04/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img