Tuairisc ar �oca�ochta� Prasa (1 Ean�ir go 31 M�rta 2010)


Print page

�oca�ochta� Prasa d�anta ag Ranna de chuid an Rialtais L�ir

Tuairisc R�ithi�il chuig an Roinn Fiontar, Tr�d�la agus Nu�la�ochta

�oca�ochta� Prasa d�anta ag an Roinn Coimirce S�isial� agus Teaghlaigh �n 1 I�il go 30 Me�n F�mhair 2010
Mionsonra� Uimhir Luach (�) C�atad�n (%) de na h�oca�ochta ar fad a rinneadh
�oca�ochta� Ioml�na a �ocadh sa cheathr� 6665 �123,649,039 (100%)
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 15 l� 3662 �119,267,367 55%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 16-30 l� 1889 �3,055,474 28%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh tar �is n�os m� n� 30 l� 1114 �1,326,198 17%
Sonraisc faoi Dh�osp�id N�id          
Ioml�n 6665 �123,649,039 100%

D�ta: 15 Deireadh F�mhair 2010

Last modified:26/04/2010
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img