�oca�ochta� Prasa d�anta ag an Roinn Coimirce S�isial� (1 Aibre�n go 30 Meitheamh 2012)


Print page

�oca�ochta� Prasa d�anta ag Ranna de chuid an Rialtais L�ir

Tuairisc R�ithi�il chuig an Roinn Poist, Fiontra�ocht agus Nu�la�ocht

 

�oca�ochta� Prasa d�anta ag an Roinn Coimirce S�isial� �n 1 Aibre�n go 30 Meitheamh 2012
Mionsonra� Uimhir Luach C�atad�n de na h�oca�ochta ar fad a rinneadh
�oca�ochta� Ioml�na a �ocadh sa cheathr�
6,099
�105,673,814
100%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 15 l�
3,127
�78,489,815
51%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 16-30 l�
1,629
�26,127,794
27%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh tar �is n�os m� n� 30 l�
1,343
�1,056,205
22%
Sonraisc faoi Dh�osp�id
Nialas
Nialas
Nialas
Ioml�n
6,099
�105,673,814
100%

 

�oca�ochta� Prasa ag comhlachta� faoi sc�th na Roinne Gn�tha� S�isialacha Coimirce 1 Aibre�n go 30 Meitheamh 2012
Gn�omhaireachta� an DSP % De luach ioml�n a �ocadh ioml�n laistigh de 15 l� Luach na n-�oca�ochta� a rinneadh laistigh de 15 l� % L�on na n-�oca�ochta� a rinneadh laistigh de 15 l� L�on na n-�oca�ochta� a rinneadh laistigh de 15 l�
An Bord Pinsean

76.5%

�269,759

98.7%

158

Bord um Fhaisn�is do Shaor�naigh

97%

�7,452,351

89%

550

Ioml�n  

�7,722,110

 

728

D�ta: 11 I�il 2012

Last modified:13/07/2012