Tuairisc ar �oca�ochta� Prasa (1 Aibre�n go 30 Meitheamh 2011)


Print page

�oca�ochta� Prasa d�anta ag Ranna de chuid an Rialtais L�ir

Tuairisc R�ithi�il chuig an Roinn Fiontar, Tr�d�la agus Nu�la�ochta

 

�oca�ochta� Prasa d�anta ag Ranna de chuid an Rialtais L�ir 1� Aibrean go 30� Meitheamh 2011
Mionsonra� Uimhir Luach C�atad�n (%) de na h�oca�ochta ar fad a rinneadh
�oca�ochta� Ioml�na a �ocadh sa cheathr�
4,382
�115,913,314
(100%)
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 15 l�
3,111
�113,833,647
71%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 16-30 l�
1,099
�1,681,872
25%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh tar �is n�os m� n� 30 l�
172
�297,795
4%
Sonraisc faoi Dh�osp�id
Dada
 
 
Ioml�n
4,382
�115,813,314
100%

D�ta: 22� I�il 2011

Last modified:28/07/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img