Tuairisc ar �oca�ochta� Prasa (1 Aibre�n go 30 Meitheamh 2010)


Print page

�oca�ochta� Prasa d�anta ag Ranna de chuid an Rialtais L�ir

Tuairisc R�ithi�il chuig an Roinn Fiontar, Tr�d�la agus Nu�la�ochta

�oca�ochta� Prasa d�anta ag an Roinn Coimirce S�isial� agus Teaghlaigh �n 1 Aibre�n go 30 Meitheamh 2010
Mionsonra� Uimhir Luach (�) C�atad�n (%) de na h�oca�ochta ar fad a rinneadh
�oca�ochta� Ioml�na a �ocadh sa cheathr� 5,660 �111,329,891 (100%)
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 15 l� 2,467 �106,784,674 44%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh laistigh de 16-30 l� 1,487 �3,316,282 16%
L�on na n-�oca�ochta� a �ocadh tar �is n�os m� n� 30 l� 1,706 �1,228,935 30%
Sonraisc faoi Dh�osp�id N�id
Ioml�n 5,660 �111,329,891 100%

D�ta: 22 I�il 2010

Last modified:09/08/2010
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img