Táscairí Bochtaineachta


Print page

Cad is Bochtaineacht Chomhsheasmhach ann?

Is é an bhochtaineacht chomh sheasmhach an tomhas ar bhochtaineacht atá faofa go hoifigiúil ag an Rialtas; d’fhorbair an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (an ESRI) é seo go neamhspleách. Aithníonn an tomhas seo cion daoine, astu siúd a bhfuil ioncam acu faoi bhun tairsí áirithe (níos lú ná 60% den ioncam meánach), a a mbaintear dhá sheirbhís nó earra nó níos mó díobh a mheastar gur bunriachtanais iad chun críocha bunchaighdeáin maireachtála.

Ceapadh an tomhas ar bhochtaineacht chomhsheasmhach in 1987 trí úsáid a bhaint as táscairí díothaithe bunaithe ar chaighdeáin maireachtála ag an am.

Ghlac an Rialtas le comhairle an ESRI, in 2007, na táscairí díothaithe a leasú chun caighdeáin maireachtála reatha a léiriú níos fearr agus, go háirithe, chun díriú ar shlí níos mó ar nithe a léiríonn cuimsiú sóisialta agus rannpháirteachas sa tsochaí.

I ngeall air seo, ceapadh tomhas, a bhí bunaithe ar mír amháin a bheith ar lár as innéacs 8 mír an chéad uair, atá bunaithe ar dhá mhír nó níos mó a bheith ar lár as an innéacs 11 mír seo a leanas:

 

 1. Dhá phéire bróg láidir
 2. Cóta mór teolaí uiscedhíonach
 3. Éadaí nua seachas éadaí athláimhe a cheannach
 4. Béilte a ithe a bhfuil feoil, sicín, iasc (nó a chomhionann d’fheoilséantóirí gach dara lá
 5. Dinnéar rósta a ithe (nó a chomhionann) uair sa tseachtain
 6. Déanamh de cheal teasa le linn na bliana seo caite de bharr easpa airgid
 7. An teach a choinneáil te a dhóthain.
 8. Bronntanais a cheannach do bhaill teaghlaigh nó do chairde uair sa bhliain ar a laghad
 9. Troscán nua a chur in áit troscán seanchaite
 10. Cuireadh a thabhairt do bhaill teaghlaigh nó do chairde i gcomhair deoch nó béile uair sa mhí
 11. Maidin, iarnóin nó tráthnóna amuigh sa choicís deireanach chun críocha siamsaíochta

Úsáidfear an sraith táscairí díothaithe d’fhonn bochtaineacht chomhsheasmhach a thomhas le linn shaolré an Phlean Ghníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta. Is é 6.5% ráta reatha na bochtaineachta comhsheasmhach, laghdú ó 8.2% in 2003.

Last modified:18/12/2012
 

 Application Forms

 
 

 Downloads