Measúnú ar Thionchar na Bochtaineachta


Print page

Próiseas atá i gceist leis an Measúnú um Thionchar na Bochtaineachta ina ndéanann na ranna rialtais, na húdaráis áitiúla agus na Gníomhaireachtaí Stáit measúnú ar bheartais agus cláir ag céimeanna an dearaidh, an fheidhmithe agus an athbhreithnithe maidir leis an tionchar is dóigh a bheidh nó a bhí acu ar an mbochtaineacht agus ar an éagothroime a bheidh an bhochtaineacht mar thoradh uirthi, chun críocha an bhochtaineacht a laghdú.

Tugadh isteach Díonadh ar Bhochtaineacht, mar a thugtaí ar Mheasúnú um Thionchar na Bochtaineachta, in 1998 mar thoradh ar an ngealltanas sa Straitéis Náisiúnta Frithbhochtaineachta bunaidh. Rinneadh an gealltanas seo a neartú tuilleadh nuair a cuireadh an riachtanas sa Lámhleabhar Comh-Aireachta go "sainaithneodh Meamraim an Rialtais a bhaineann le moltaí suntasacha beartais tionchar an bheartais ar ghrúpaí i mbochtaineacht nó atá i mbaol na bochtaineachta". I dteannta leis seo, tá coincheap an Mheasúnaithe um Thionchar na Bochtaineachta leabaithe go huile is go hiomlán sa phróiseas maidir leis an Measúnú Tionchair Rialála a dhéantar ar bhonn éigeantach ar mholtaí beartais áirithe. Titeann an fhreagracht maidir le measúnú um tionchar na bochtaineachta ar an roinn rialtais chuí a bhfuil an beartas á fhorbairt/athbhreithniú aici. Foilsítear na measúnaithe ioncaim um bochtaineacht de ghnáth ach amháin i gcásanna gur cuid de phróiseas an rialtais nó faoi réir rialacha maidir le rúndacht comh-aireachta.

Tá ról tábhachtach ag an Rannóg um Chuimsiú Sóisialta sa Roinn Coimirce Sóisialaí maidir le cur chun feidhme an mheasúnaithe tionchair um bochtaineacht a chur chun cinn. Agus iad ag cur an fhreagracht seo i bhfeidhm, cuireann an Rannóg cúnamh ar fáil do ranna rialtais maidir le cur chun feidhme threoirlínte an mheasúnaithe tionchair um bochtaineacht (PIA) a tugadh isteach i mí an Mhárta 2008. Cuireann na treoirlínte agus teimpléid cúnamh breise maidir le PIA a dhéanamh. Tá eolas breise ar fáil sna ceisteanna coitianta agus i samplaí ó na ranna rialtais éagsúla.

Last modified:21/01/2013
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img