�ilimh Dh�anacha ar Shochar Breoiteachta agus D�obh�la Ceirde - SW 101


Print page

N� fh�achtar ar na c�sanna seo a leanas mar bhonn le siardh�t� breise �oca�ochta Sochar Breoiteachta, c� go bhf�adfa� breathn� orthu mar ch�is mhaith le siardh�t� �oca�ochta le haghaidh tr�imhse 6 mh�:

  • easpa eolais faoi do theidl�ochta�, N� fh�achtar ar easpa eolais l�i f�in mar ch�is imleor le gan �ileamh a dh�anamh in am. Foils�onn an Roinn bileoga eolais chomh forleathan agus is f�idir agus f�gra�onn s� athruithe reachta�ochta sa Phreas N�isi�nta. T� Oifig� Eolais ar f�il ar fud na t�re don phobal chun gur f�idir leo a dteidl�ochta� a fhiosr�.
  • easpa eolais duine at� ag gn�omh� ar do shon, Ba ch�ir go gcinnteodh duine ar bith at� ag gn�omh� ar do shon go mbaineann s�/s� leas as na seirbh�s� eolais a chuireann an Roinn ar f�il, agus go gcuireann s�/s� an t-eolas ceart ar aghaidh chugatsa. Sula niarrf� ar dhuine eolas a lorg ar do shon, ba ch�ir go mbeadh c�is imleor agat le bheith ag brath air/uirthi seachas an t-eolas a lorg t� f�in.
  • easpa eolais tr�� p�irtithe,
  • thug gn�omhaireacht seachas an Roinn Coimirce S�isiala� eolas n� comhairle mh�cheart duit,
  • theip ar dhuine n� gn�omhaireacht seachas an Roinn Coimirce S�isiala� gn�omh�.

Sna c�sanna thuas go l�ir, n� gn�ch f�achaint ar easpa eolais, comhairle n� eolas m�cheart a fhaightear � dhuine ar bith, n� teip duine ar bith gn�omh� seachas duine at� fostaithe ag an Roinn Coimirce S�isiala�, n� gn�ch f�achaint orthu seo mar ch�is mhaith le teip �ileamh a dh�anamh in am.

Mar shampla, m�s g� duit d'�ileamh ar Shochar Breoiteachta a sheoladh isteach tr� d'fhost�ir mar chuid de shocruithe p� breoiteachta d'fhost�ra, ba ch�ir duit a chinnti� go seolfaidh s�/s� an t-�ileamh ar aghaidh chuig an Roinn taobh istigh den teorainn
ama fhorordaithe .i. taobh istigh de 7 l� � th�inig an bhreoiteacht ort.

Last modified:08/10/2013
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Downloads