Pointe ar ceart cuimhneamh air


Print page


Is éard is brí lena bheith fostaithe mar fhostaí ná go bhfostaítear thú i ngnó an teaghlaigh faoi na téarmaí agus coinníollacha céanna agus a bhaineann le hoibrí nach gaol é/í. Bheifeá, mar shampla, faoi réir smachta, treorach agus dífhostúcháin ón bhfostóir, gheofá tuarastal agus pá saoire agus ní bheadh aon smacht agat ar stiúradh an ghnó.

Last modified:10/07/2015
 

 Foirmeacha Iarratais