Úsáid na hUimhreach PSP


Print page

Tá an Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP) ceaptha lena húsáid in idirbhearta idir an saoránach aonair agus comhlachtaí poiblí. Ní fhéadfaidh aon duine an Uimhir PSP a úsáid ach amháin daoine atá údaraithe chun í a úsáid faoin reachtaíocht Leasa Shóisialaigh ( Reachtaíocht um Uimhir PSP).

Ní cheadaítear sonraí a roinnt ach amháin ag baint úsáide as an Uimhir PSP mar aitheantóir coitianta ina bhfuil an roinnt sin údaraithe de réir an dlí, m.sh. an Dlí um Chosaint Sonraí nó an Dlí Leasa Shóisialaigh. .

Ní mór cloí leis na prionsabail um chosaint sonraí maidir leis an Uimhir PSP agus gach beart slándála réasúnta a ghlacadh maidir le stóráil agus láimhseáil na hUimhreach PSP agus sonraí gaolmhara.

Tá sé beartaithe go n-úsáidfear an Uimhir PSP chun an duine aonar a aithint go cruinn nuair a bhíonn seirbhísí poiblí á riar. Ní ceart í a thabhairt d’aon duine nó d’aon dream ach amháin do chomhlachtaí poiblí agus is iad sin amháin atá i dteideal í a úsáid agus ní ceart í a nochtadh gan aird.

Ós rud é gur aitheantóir uathúil duine aonair í an Uimhir PSP is píosa luachmhar faisnéise pearsanta í agus ba cheart í a urramú agus a chosaint ar mhíleithreasú agus ar mhí-úsáid.

Last modified:22/01/2013
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img