Comhalta� an Bhoird Pinsean


Print page

 

Comhalta� an Bhoird Pinsean
Ainm an Chomhalta Eagra�ocht/Gairm Ainmnithe ag T�arma Oifige
Ms. Jane Williams (Cathaoirleach) An Sia Gr�pa An tAire Coimirce S�isiala� 22/12/2010 � 21/12/2015
Ms. Patricia Murphy An Roinn Coimirce S�isiala� An tAire Coimirce S�isiala� (Ionada� an Aire) 22/12/2010 � 21/12/2015
Prof. John McHale Ollscoil na h�ireann An tAire Coimirce S�isiala� (Ionada� an chustaim�ara leasanna) 22/12/2010 � 21/12/2015
Mr. Robin Webster Age Action Ireland An tAire Coimirce S�isiala� (Ionada� phinsin�ara leasanna) 22/12/2010 � 21/12/2015
Mr. Terence Noone DHKN Chartered Accountants An tAire Coimirce S�isiala� 22/12/2010 � 21/12/2015
Ms. Emer O'Flanagan O'Driscoll O'Neill Ltd An tAire Coimirce S�isiala� 22/12/2010 � 21/12/2015
Ms Mary Walsh Cuntas�ir Cairte An tAire Coimirce S�isiala� 22/12/2010 � 21/12/2015
Mr. David Owens an Roinn Airgeadais An tAire Airgeadais 22/12/2010 � 21/12/2015
Ms. Noreen Deegan Friends First C�naidhm Ghn�lachta� agus Fhost�ir� na h�ireann 22/12/2010 � 21/12/2015
Mr Don O'Higgins C�naidhm Ghn�lachta� agus Fhost�ir� na h�ireann C�naidhm Ghn�lachta� agus Fhost�ir� na h�ireann 22/12/2010 � 21/12/2015
Ms. Rachael Ryan SIPTU Comhar Ceardchumann na h�ireann 22/12/2010 � 21/12/2015
Ms. Rosalind Briggs Mercer Cumann Acht�ir� na h�ireann 22/12/2010 � 21/12/2015
Mr. Brendan Johnston Zurich Life Assurance plc C�naidhm �rachais na h�ireann 22/12/2010 � 21/12/2015
Mr. Phelim O'Reilly Attain Consulting Ltd. Cumann na h�ireann de chist� pinsin 22/12/2010 � 21/12/2015
Mr. Kevin finucane Willis Ireland Cumann na nDl�od�ir� Pinsin in �irinn 22/12/2010 � 21/12/2015
Mr. Niall Walsh Deloitte Coiste Comhairleach na gComhlachta� Cuntasa�ochta - �ire 22/12/2010 � 21/12/2015
Fol�ntas      
Last modified:22/07/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img