�oca�ochta� do dhaoine scortha n� scothaosta


Print page

Rann�ga na mBileog

Pinsean St�it (Rann�ocach)/Pinsean St�it (Eatramhach)

Pinsean St�it (Rann�ocach) R�ta� � 6 Ean�ir 2012
Me�n-rann�oca�ochta� bliant�la R�ta pearsanta sa tseachtain M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe: (F�ach N�ta 3)
Faoi bhun 66 bliana r�ta sa tseachtain
M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe: (F�ach N�ta 3)
66 bliana n� os a chionn r�ta sa tseachtain
48 n� os a chionn
�230.30
�153.50
�206.30
20 - 47
�225.80
�153.50
�206.30
15 - 19
�172.70
10 - 14
�115.20

 

Pinsean St�it (Eatramhach) � 5 Ean�ir 2012
Me�n-rann�oca�ochta� bliant�la R�ta pearsanta sa tseachtain M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe: (F�ach N�ta 3)
Faoi bhun 66 bliana r�ta sa tseachtain
M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe: (F�ach N�ta 3)
66 bliana n� os a chionn r�ta sa tseachtain
48 n� os a choinn
�230.30
�153.50
�206.30
24 - 47
�225.80
�153.50
�206.30

N�ta 1:
T� feidhm ag na r�ta� seo i leith M�aduithe um Dhuine F�sta C�ilithe maidir le h�ilimh a rinneadh i ndiaidh 6 Aibre�n 2001. I gc�s daoine a bh� ag f�il r�ta� pearsanta laghdaithe d� leith�id roimh 6 Aibre�n 2001, t� feidhm ag na r�ta� seo a leanas i leith M�aduithe um Dhuine F�sta C�ilithe::

 • Faoi bhun 66 bliana d'aois �123.00
 • 66 bliana d'aois n� os a chionn �154.70
Leanbh C�ilithe
M�aduithe: R�ta sa tseahtain:
 • Gach leanbh c�ilithe
R�ta ioml�n: �29.80 (F�ach N�ta 2)
 • Gach leanbh c�ilithe
Leathr�ta: �14.90 (F�ach N�ta 2)

N�ta 2:
Is f�idir leat m�ad� �29.80 a fh�il do gach leanbh c�ilithe m� fhaigheann t� m�ad� um dhuine f�sta c�ilithe n� m�s tuismitheoir aonair th�. Mura gc�il�onn t� do mh�ad� um dhuine f�sta c�ilithe, is f�idir go bhfaighidh t� m�ad� leathr�ta um leanbh c�ilithe.

Sochair bhreise
Sochair bhreise R�ta sa tseachtain
 • M�ad� um Ch�na� Aonair do dhaoine at� 66 bliana d'aois n� os a chionn
�7.70
 • M�ad� breise do dhaoine at� 80 bliain d'aois n� os a chionn
�10.00
 • M�ad� do dhaoine at� 66 bliana d'aois n� os a chionn, a ch�na�onn ar oile�in �irithe amach �n gc�sta
�12.70

N�ta 3:
Is f�idir go bhfaighidh t� m�ad� ar r�ta laghdaithe m� fhaigheann do dhuine f�sta c�ilithe olltuilleamh n� ollioncam at� os cionn �100.00 agus suas go �310.00 in aghaidh na seachtaine, (f�ach ar Aguis�n).

Pinsean St�it (Rann�ocach) � Mhe�n F�mhair 2012
Me�n-rann�oca�ochta� bliant�la R�ta pearsanta sa tseachtain M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe: (F�ach N�ta 4)
Faoi bhun 66 bliana r�ta sa tseachtain
M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe: (F�ach N�ta 4)
66 bliana n� os a chionn r�ta sa tseachtain
48 n� os a chionn
�230.30
�153.50
�206.30
40 - 47
�225.80
�146.00
�196.00
30 - 39
�207.00
�139.00
�186.00
20 - 29
�196.00
�130.00
�175.00
15 - 19
�150.00
�100.00
�134.00
10 - 14
�92.00
�61.00
�83.00

Pinsean St�it (Eatramhach) � Mhe�n F�mhair 2012
Me�n-rann�oca�ochta� bliant�la R�ta pearsanta sa tseachtain M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe: (F�ach N�ta 4)
Faoi bhun 66 bliana r�ta sa tseachtain
M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe: (F�ach N�ta 4)
66 bliana n� os a chionn r�ta sa tseachtain
48 n� os a chionn
�230.30
�153.50
�206.30
40 - 47
�225.80
�153.50
�206.30
30 - 39
�207.00
�153.50
�206.30
24 - 29
�196.00
�153.50
�206.30

N�ta 4:
Is f�idir go bhfaighidh t� m�ad� ar r�ta laghdaithe m� fhaigheann do dhuine f�sta c�ilithe olltuilleamh n� ollioncam at� os cionn �100.00 agus suas go �310.00 in aghaidh na seachtaine.

Tabharfar isteach r�ta� barrchaolaithe nua maidir leis an M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe � Mhe�n F�mhair 2012.

Chun a thuilleadh eolais a fh�il, log�il isteach ar www.welfare.ie.


Pinsean St�it (Neamh-Rann�ocach)

Pinsean St�it (Neamh-Rann�ocach) from 6 January 2012
Acmhainn sheachtaini�il, mar at� meas�naithe againn R�ta pearsanta M�ad� sa tseachtain do dhuine f�sta c�ilithe faoi bhun 66 bliana d'aois
Suas go �30.00
�219.00
�144.70
Thar �30.00 agus suas go �32.50
�216.50
�143.00
Thar �32.50 agus suas go �35.00
�214.00
�141.40
Thar �35.00 agus suas go �37.50
�211.50
�139.70
Thar �37.50 agus suas go �40.00
�209.00
�138.10
Thar �40.00 agus suas go �42.50
�206.50
�136.40
Thar �42.50 agus suas go �45.00
�204.00
�134.80
Thar �45.00 agus suas go �47.50
�201.50
�133.10
Thar �47.50 agus suas go �50.00
�199.00
�131.50
Thar �50.00 agus suas go �52.50
�196.50
�129.80
Thar �52.50 agus suas go �55.00
�194.00
�128.20
Thar �55.00 agus suas go �57.50
�191.50
�126.50
Thar �57.50 agus suas go �60.00
�189.00
�124.90
Thar �60.00 agus suas go �62.50
�186.50
�123.20
Thar �62.50 agus suas go �65.00
�184.00
�121.60
Thar �65.00 agus suas go �67.50
�181.50
�119.90
Thar �67.50 agus suas go �70.00
�179.00
�118.30
Thar �70.00 agus suas go �72.50
�176.50
�116.60
Thar �72.50 agus suas go �75.00
�174.00
�115.00
Thar �75.00 agus suas go �77.50
�171.50
�113.30
Thar �77.50 agus suas go �80.00
�169.00
�111.70
Thar �80.00 agus suas go �82.50
�166.50
�110.00
Thar �82.50 agus suas go �85.00
�164.00
�108.40
Thar �85.00 agus suas go �87.50
�161.50
�106.70
Thar �87.50 agus suas go �90.00
�159.00
�105.10
Thar �90.00 agus suas go �92.50
�156.50
�103.40
Thar �92.50 agus suas go �95.00
�154.00
�101.80
Thar �95.00 agus suas go �97.50
�151.50
�100.10
Thar �97.50 agus suas go �100.00
�149.00
�98.40
Thar �100.00 agus suas go �102.50
�146.50
�96.80
Thar �102.50 agus suas go �105.00
�144.00
�95.10
Thar �105.00 agus suas go �107.50
�141.50
�93.50
Thar �107.50 agus suas go �110.00
�139.00
�91.80
Thar �110.00 agus suas go �112.50
�136.50
�90.20
Thar �112.50 agus suas go �115.00
�134.00
�88.50
Thar �115.00 agus suas go �117.50
�131.50
�86.90
Thar �117.50 agus suas go �120.00
�129.00
�85.20
Thar �120.00 agus suas go �122.50
�126.50
�83.60
Thar �122.50 agus suas go �125.00
�124.00
�81.90
Thar �125.00 agus suas go �127.50
�121.50
�80.30
Thar �127.50 agus suas go �130.00
�119.00
�78.60
Thar �130.00 agus suas go �132.50
�116.50
�77.00
Thar �132.50 agus suas go �135.00
�114.00
�75.30
Thar �135.00 agus suas go �137.50
�111.50
�73.70
Thar �137.50 agus suas go �140.00
�109.00
�72.00
Thar �140.00 agus suas go �142.50
�106.50
�70.40
Thar �142.50 agus suas go �145.00
�104.00
�68.70
Thar �145.00 agus suas go �147.50
�101.50
�67.10
Thar �147.50 agus suas go �150.00
�99.00
�65.40
Thar �150.00 agus suas go �152.50
�96.50
�63.80
Thar �152.50 agus suas go �155.00
�94.00
�62.10
Thar �155.00 agus suas go �157.50
�91.50
�60.50
Thar �157.50 agus suas go �160.00
�89.00
�58.80
Thar �160.00 agus suas go �162.50
�86.50
�57.20
Thar �162.50 agus suas go �165.00
�84.00
�55.50
Thar �165.00 agus suas go �167.50
�81.50
�53.80
Thar �167.50 agus suas go �170.00
�79.00
�52.20
Thar �170.00 agus suas go �172.50
�76.50
�50.50
Thar �172.50 agus suas go �175.00
�74.00
�48.90
Thar �175.00 agus suas go �177.50
�71.50
�47.20
Thar �177.50 agus suas go �180.00
�69.00
�45.60
Thar �180.00 agus suas go �182.50
�66.50
�43.90
Thar �182.50 agus suas go �185.00
�64.00
�42.30
Thar �185.00 agus suas go �187.50
�61.50
�40.60
Thar �187.50 agus suas go �190.00
�59.00
�39.00
Thar �190.00 agus suas go �192.50
�56.50
�37.30
Thar �192.50 agus suas go �195.00
�54.00
�35.70
Thar �195.00 agus suas go �197.50
�51.50
�34.00
Thar �197.50 agus suas go �200.00
�49.00
�32.40
Thar �200.00 agus suas go �202.50
�46.50
�30.70
Thar �202.50 agus suas go �205.00
�44.00
�29.10
Thar �205.00 agus suas go �207.50
�41.50
�27.40
Thar �207.50 agus suas go �210.00
�39.00
�25.80
Thar �210.00 agus suas go �212.50
�36.50
�24.10
Thar �212.50 agus suas go �215.00
�34.00
�22.50
Thar �215.00 agus suas go �217.50
�31.50
�20.80
Thar �217.50 agus suas go �220.00
�29.00
�19.20
Thar �220.00 agus suas go �222.50
�26.50
�17.50
Thar �222.50 agus suas go �225.00
�24.00
�15.90
Thar �225.00 agus suas go �227.50
�21.50
�14.20
Thar �227.50 agus suas go �230.00
�19.00
�12.60
Thar �230.00 agus suas go �232.50
�16.50
�10.90
Thar �232.50 agus suas go �235.00
�14.00
�9.30
Thar �235.00 agus suas go �237.50
�11.50
�7.60
Thar �237.50 agus suas go �240.00
�9.00
�5.90
Thar �240.00 agus suas go �242.50
�6.50
�4.30
Thar �242.50 agus suas go �245.00
�4.00
�2.60
Thar �245.00
Dada
Dada

 

Leanbh C�ilithe
M�aduithe: R�ta sa tseahtain:
 • Gach leanbh c�ilithe
R�ta ioml�n: �29.80
 • Gach leanbh c�ilithe
Leathr�ta: �14.90

 

Sochair bhreise
Sochair bhreise R�ta sa tseachtain
 • M�ad� um Ch�na� Aonair do dhaoine at� 66 bliana d'aois n� os a chionn
�7.70
 • M�ad� breise do dhaoine at� 80 bliain d'aois n� os a chionn
�10.00
 • M�ad� do dhaoine at� 66 bliana d'aois n� os a chionn, a ch�na�onn ar oile�in �irithe amach �n gc�sta
�12.70

Li�ntas R�amhscoir

(� 29 Nollaig 2010)
Cuireadh deireadh leis an Li�ntas R�amhscoir i gc�s na gcustaim�ir� nua � 4 I�il 2007.

Uasr�ta pearsanta: �188.00

M�aduithe:

M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe: �124.80
Tabhair faoi deara: M� bh� Li�ntas R�amhscoir (PRETA) � fh�il agat roimh 26 Me�n F�mhair 2007, is f�idir go bhfaighidh t� m�ad� ar r�ta laghdaithe m� fhaigheann do dhuine f�sta c�ilithe olltuilleamh n� ollioncam at� os cionn �100.00 agus suas go �310.00 in aghaidh na seachtaine, (f�ach ar Augis�n).

Gach leanbh c�ilithe:

 • R�ta ioml�n �29.80
 • Leathr�ta �14.90

Tabhair faoi deara:Is f�idir leat m�ad� �29.80 a fh�il do gach leanbh c�ilithe m� fhaigheann t� m�ad� um dhuine f�sta c�ilithe n� m�s tuismitheoir aonair th�. Mura gc�il�onn t� do mh�ad� um dhuine f�sta c�ilithe, is f�idir go bhfaighidh t� m�ad� leathr�ta um leanbh c�ilithe.

Last modified:10/09/2012