ÁSPC d'Fhostaithe nach bhfuil sa Chóras ÍMAT (Fostaithe neamh-ÍMAT) - SW 63


Print page


Tá dhá mhodh chun Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) a íoc i gcás daoine fostaithe:

1. tríd an gcóras ÍMAT, mar a measúnaítear dliteanas cánach ioncaim an fhostaí faoin gcóras cánach ioncaim ÍMAT, agus mar a mbailíonn na Coimisinéirí Ioncaim na ranníocaíochtaí ÁSPC;

2. tríd an gCóras Bailithe Speisialta ÁSPC d'fhostaithe neamh-ÍMAT nach sealbhaíonn orduithe eisiata ÍMAT, mar a n-íoctar na ranníocaíochtaí ÁSPC go dÍreach leis an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Míníonn an bhileog seo conas is ceart íocaíocht an ÁSPC a dhéanamh tríd an gCóras Bailithe Speisialta.

Last modified:23/07/2013
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Related Topics