Árachas Sóisialach Pá-choibhneasta (ÁSPC)-Bailichúin Speisialta


Print page


Tá ÁSPC iníoctha anois leis na Coimisinéirí Ioncaim ón 1 Eanáir 2011

I ndiaidh plé a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim, rinneadh an cinneadh gur cheart ÁSPC a íoc ar ais trí na gnáthnósanna imeachta P30/P35 i gcásanna faoi réir Orduithe Eisiaimh ÍMAT.

Déanfaidh an t-athrú seo na socruithe reatha a shimpliú inar gá d’fhostóirí ÁSPC a chur i gcuntas tríd an gCóras Bailiúchán Speisialta agus an Muirear Sóisialta Uilíoch a chur i gcuntas tríd an gcóras P35.

Beidh éifeacht leis an athrú seo ón mbliain 2011.


Má theastaíonn breis faisnéise uait, déan teagmháil le Bailiúcháin Speisialta, ag;
Íosghlao: 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann) idir 9am agus 5pm
Guthán: 01 4715898 (ó áiteanna lasmuigh d’Éirinn) idir 9am agus 5pm
Last modified:15/01/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img