Sochar Cumais Pháirtigh


Print page

Is é is Sochar Cumais Pháirtigh ann ná scéim leasa shóisialaigh a ligeann duit filleadh ar obair (má tá cumas laghdaithe oibre ionat) agus leanúint d’íocaíocht a fháil ón Roinn seo.

Ní ceadmhach duit obair a dhéanamh go dtí go mbeidh cead i scríbhinn faighte agat ón Roinn seo chun a leithéid a dhéanamh. Ba chóir duit cead do dhochtúra a fháil freisin sula nglacfá le fostaíocht. Níl aon srian ar thuilleamh ná ar líon uaireanta an chloig a oibríonn tú.

Last modified:09/09/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí