Scéim Dreasachta Poist - SW 69


Print page
Tá an Scéim Dreasachta Poist Pháirtaimseartha (SDPP) á reáchtáil ag an Roinn agus tá sí ceaptha le feidhmiú mar chloch chora chun na hoibre lánaimseartha. Ceadaíonn sí do dhaoine áirithe atá dífhostaithe le fada dul i mbun oibre páirtaimseartha agus liúntas seachtainiúil ar leith a fháil in ionad a n-íocaíochta cuardaitheora poist. Ní mór do dhaoine sa SDPP a bheith ar fáil chun an obair lánaimseartha a dhéanamh agus a bheith ag lorg na hoibre lánaimseartha le linn dóibh an íocaíocht a fháil.
Last modified:17/04/2018