Sc�im Dreasachta Poist Ph�irtaimseartha - SW 69


Print page

Rann�ga na mBileog

T� an Sc�im Dhreasachta Poist Ph�irtaimseartha (SDPP), rud at� � re�cht�il ag an Roinn Coimirce S�isiala�, t� s� beartaithe mar chloch chora i dtreo na hoibre l�naimseartha. Ligeann s� do dhaoine �irithe at� d�fhostaithe go fadt�armach glacadh le hobair l�naimseartha agus li�ntas speisialta seachtaini�il a fh�il in �it na h�oca�ochta do lucht cuardaigh fosta�ochta. N� m�r d'fhaighteoir� na Sc�ime Dreasachta Poist Ph�irtaimseartha a bheith ar f�il do agus ag lorg obair l�naimseartha fad is a fhaigheann siad an �oca�ocht.

Last modified:09/03/2012