Treoir ar ÁSPC do Dhaoine Féinfhostaithe - SW74


Print page

Réamhrá

Sa chuid is mó de na cásanna, ní mór do dhaoine féinfhostaithe, atá idir 16 bliana d’aois agus 66 bliana

d’aois agus arb é a dtuilleamh bliantúil ná €5,000 nó

níos mó ná sin, ÁSPC ar Aicme S a íoc. Is éard atá sa bhileog seo ná treoir chun cabhrú leat scéal na ndaoine féinfhostaithe i dtaca le hÁSPC a thuiscint.

 

I gcoitinne, íoctar ÁSPC leis na Coimisinéirí Ioncaim, in éineacht le cáin, faoin bhféinmheasúnú tríd an gcóras “íoc agus tuairiscigh” a úsáid.

Tugann ÁSPC ar Aicme S cumhdach maidir le:

  • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach),
  • Íocaíocht don Chaomhnóir (Ranníocach)
  • Pinsean Stáit (Ranníocach)
  • Sochar Máithreachais
  • Sochar Uchtaíoch

Ní thugann ÁSPC ar Aicme S cumhdach maidir le haon scéim/sochar eile.

Last modified:16/06/2015
 

 Foirmeacha Iarratais