Treoir ar ÁSPC do Dhaoine Féinfhostaithe - SW74


Print page

Réamhrá

I bhformhór na gcásanna, ní mór do dhaoine féinfhostaithe, atá idir 16 bliana d’aois agus 66 bliana d’aois agus arb é a dtuilleamh bliantúil ná €5,000 nó níos mó ná sin, ÁSPC ar Aicme S a íoc. Is éard atá sa bhileog seo ná treoir chun cabhrú leat scéal na ndaoine féinfhostaithe i dtaca le hÁSPC a thuiscint.

I gcoitinne, íoctar ÁSPC leis na Coimisinéirí Ioncaim, in éineacht le cáin, faoin bhféinmheasúnú tríd an gcóras “íoc agus tuairiscigh” a úsáid.

Cad iad na sochair a fhéadfar a fháil trí ÁSPC ar Aicme S a íoc?

Tugann ÁSPC ar Aicme S cumhdach maidir le:

  • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach),
  • Íocaíocht don Chaomhnóir (Ranníocach)
  • Pinsean Stáit (Ranníocach)
  • Sochar Máithreachais
  • Sochar Uchtaíoch
  • Sochar Cóireála (Sochar Déidliachta, Súil-liachta, agus Cluasliachta) le héifeacht ó 27 Márta 2017.

Ní thugann ÁSPC ar Aicme S cumhdach maidir le haon scéim/sochar eile.

Last modified:04/07/2017
 

 Foirmeacha Iarratais