�SPC agus Tobhaigh Achoimre ar na hAthruithe


Print page

Rann�oca�ochta� Pinsin

Cuireadh deireadh le faoiseamh �SPC ar rann�oca�ochta� pinsin a �ocann fostaithe.

I mBuis�ad 2011 rinneadh athruithe ar dhliteanas �SPC i leith rann�oca�ochta� pinsin an fhosta�.

  • Suas go dt� an 1 Ean�ir 2011, asbhaineadh �SPC (i gc�s eilimint� an fhosta� agus an fhost�ra araon) d'ioncam comhl�n l�ide aon rann�oca�ochta� fosta� i leith pinsean ceirde.
  • Chuir Buis�ad 2011 (i) deireadh le faoiseamh �SPC i gc�s eilimint �SPC an fhosta� de rann�oca�ochta� pinsin an fhosta� agus (ii) deireadh le leath an fhaoisimh �SPC i gc�s eilimint �SPC an fhost�ra de rann�oca�ochta� pinsin an fhosta�.

T� deireadh curtha anois le faoiseamh � �SPC an fhost�ra i dtaca le rann�oca�ochta� pinsin an fhosta�.

Gheofar l�nfhaoiseamh �SPC ar rann�oca�ochta� a dh�anann fost�ir� i leith pinsin a bhfostaithe, mar is gn�ch.

Tobhaigh

  • Fanfaidh an Tobhach N�isi�nta um Chiste Oili�na, a �octar in �ineacht le h�SPC, ag 07% (0.35% ar r�ta �seal �SPC an fhost�ra, is � sin 4.25%).

 

Rann�oca�ochta� �SPC an Fhosta�

M�r

Athr� 2012

Fosta� ar bith

Athr� ar bith

Tairseach �SPC �352 an Fhosta�

Athr� ar bith

R�ta an Fhosta� � 4%
(Aicm� A agus H)

Athr� ar bith

�SPC an Fhost�ra

M�r

Athr� 2012

Tairseach �356 an Fhost�ra

Athr� ar bith

R�ta (Ard) an Fhost�ra 10.75%
(�seal) 4.25%

Athr� ar bith
Athr� ar bith

�SPC F�infhostaithe

M�r

Athr� 2012

R�ta Aicme S - 4%

Athr� ar bith

Rann�oca�ocht �osta - �253 sa bhliain

Athr� ar bith

Last modified:06/12/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img