Aisíocaíochtaí ÁSPC


Print page

Má bhaintear an ráta ÁSPC mícheart as do phá d'fhéadfadh aisíocaíocht a bheith ag dul duit. Tá roinnt fáthanna ann go bhféadfá a bheith ag íoc an ráta ÁSPC mícheart.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil sna Treoirlínte Oibriúcháin

Chun aisíocaíocht a fháil ba chóir duit féin nó d'fhostóir iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig:
Rannóg Aisíocaíochtaí ÁSPC
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Teach Oisín
Sráid an Phiarsaigh
Baile Átha Cliath 2

Teileafón (01) 673 2586

Más rud é gur íoc tú an iomarca ÁSPC gheobhaidh tú aisíocaíocht agus ceartóidh an Roinn do thaifead árachais shóisialaigh.

 

Last modified:23/04/2015
 

 Related Topics

 
 

 Downloads

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img