A Fhostóir - Tá ÁSPC mar fhreagracht ort - SW 88


Print page

Tá cniogbheartaíocht mhór ar chalaois ÁSPC ar siúl faoi láthair. Tugann cigirí na Roinne Coimirce Sóisialaí cuairt ar thuairim is 10,000 fostóir in aghaidh na bliana.

Díríonn na cigirí aird ar leith ar na fostóirí sin atá ag obair sa 'Gheilleagar Dubh', lena n-áirítear na fostóirí sin:

  • nach n-íocann ranníocaíochtaí ÁSPC ar bith ar son a bhfostaithe,
  • nach gcoinníonn taifid chearta ar a son,
  • a spreagann fostaithe le híocaíochtaí leasa shóisialaigh a éileamh,
  • a dhéanann ganniontráil ar an bpá a íoctar le fostaithe.

Tá sé de chumhacht ag cigirí na Roinne cigireacht a dhéanamh ar thaifid agus gearrtar pionóis ar dhaoine a chuireann ina aghaidh seo, a dhiúltaíonn eolas a chur ar fáil, nó a dteipeann orthu taifid/doiciméid a choinneáil nó a chur ar fáil.

Anois an t-am le cinntiú go bhfuil ÁSPC á oibriú agat go cuí, nó cuirfear an dlí i bhfeidhm go dian.

Last modified:26/02/2014
 

 Foirmeacha Iarratais