Ní bheidh P45anna á n-úsáid a thuilleadh ón 1 Eanáir 2019 ar aghaidh


Print pageÓn 01 Eanáir 2019 ar aghaidh, mar chuid de chlár “Nuachóiriú ÍMAT” na gCoimisinéirí Ioncaim, má chuireann tú deireadh le fostaíocht, ní eiseoidh d’fhostóir P45 duit a thuilleadh. Ciallaíonn seo nach dteastaíonn P45 uait a thuilleadh chun éileamh a dhéanamh ó 2019 ar aghaidh.

Ón 01 Eanáir 2019 ar aghaidh, tá ar fhostóirí, ina ionad sin, an fhaisnéis a sheoladh a cuimsíodh roimhe seo in P45 go leictreonach chuig na Coimisinéirí Ioncaim.  Ciallaíonn seo go mbeidh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí in ann teacht ar an bhfaisnéis seo go leictreonach.

Tá ár bhfoirmeacha iarratais á nuashonrú againn faoi láthair chun an t-athrú seo a chur i gcuntas, má lorgaítear P45 ar fhoirm reatha, áfach, ní gá duit ceann a sholáthar (má chuir tú deireadh le fostaíocht i ndiaidh an 31/12/18). Má chuir tú deireadh le fostaíocht in 2018, gheobhaidh tú P45 ó d’fhostóir.

Chun teacht ar bhreis faisnéise, féach

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

 

Last modified:11/01/2019