Deontas Méala - SW 47


Print page

Rannóga na mBileog


Más baintreach, baintreach fir nó páirtnéir sibhialta marthanach thú, seans go bhfuil tú i dteideal íocaíochtaí breise ón Roinn seo, amhail:

Pinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh, rud a íoctar ar bhás céile nó páirtnéara shibhialta. Tá an pinsean seo bunaithe ar do ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh féin nó ar ranníocaíochtaí do chéile nó do pháirtnéara shibhialta nach maireann.

Íocaíocht faoi réir tástáil maoine is ea an Pinsean Neamhranníocach do Bhaintreacha, Baintreacha Fir agus Páirtnéirí Sibhialta Marthanacha agus íoctar é le baintreacha, baintreacha fir agus páirtnéirí sibhialta marthanacha atá faoi bhun 66 bliain d'aois agus nach sásaíonn na critéir cháilitheachta don Phinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Sibhialta Marthanaigh.

Le tuismitheoir a bhfuil páiste cáilithe amháin aici nó aige ar a laghad agus ar baintreach, baintreach fir, nó páirtnéir sibhialta marthanach a bhí inti nó ann an 1 Nollaig 1999 nó ina dhiaidh sin, a íoctar an Deontas do Thuismitheoir ar Bhaintreach nó Baintreach Fir nó Páirtnéir Sibhialta Marthanach í nó é.

Má tharla an bás mar gheall ar thimpiste oibre nó galar forordaithe ceirde, d'fhéadfadh teidlíocht a bheith ag an mbaintreach, an baintreach fir nó an páirtnéir sibhialta marthanach i leith Deontas Báis faoin Scéim Díobhálacha Ceirde.

Má bhí an duine marbh ag fáil Pinsean Míthreorach a bhí measúnaithe ag 50% nó níos airde, d'fhéadfadh teidlíocht uathoibríoch a bheith ag an mbaintreach, an baintreach fir nó an páirtnéir sibhialta marthanach i leith Pinsean Sochar Báis. Tá Pinsean Sochar Báis iníoctha ar ráta níos airde ná mar atá Pinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh.

Má tú tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:29/05/2013
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí