�oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora - Athruithe


Print page

Eolas

Is �oca�ocht glan � an Deontas Baintreachais n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh seo a thugtar do bhaintr� , baintr� fir n� p�irtn�ir� sibhialta marthanacha a bhfuil p�ist� cleithi�nacha acu. Is f�idir an deontas seo a �oc i gcomhar leis an Deontas M�ala de �850 do dhaoine a raibh �rachas orthu.


Rialacha

N�l an deontas seo ar f�il ach do bhaintr�, baintr� fir n� p�irtn�ir� sibhialta marthanacha a bhfuil p�iste cleithi�nach amh�in n� n�os m� ag maireacht�il in �ineacht leo n� a saola�tear a leanbh laistigh de 10 m� o dha ta b�is a c�ile n� p�irtn�ir sibhialta. Caithfidh t� bheith i dteideal ceann de na h�oca�ochta� seo a leanas:


R�ta�

Is �oca�ocht in aon chuid amh�in � an deontas seo, agus suim de �6000 a bh�onn i gceist. �octar an Deontas Baintreachais n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh tr�d sheic, in�octha leis an baintreach, baintreach fir n� p�irtn�ir sibhialta.

Beidh s� eisithe gan moill tar �is cinnidh Oifigigh Cinnidh i gcomhair ceann de na h�oca�ochta� thuas.C� h�it a nd�anfaidh m� iarratas

Rann�g an Phinsin Baintr�/Baintreach Fir n� P�irtn�ir Sibhialta Mharthanaigh

An Roinn Coimirce S�isiala�
Oifig Sheirbh�s� na bPinsean
B�thar an Chol�iste
Sligeach
�ire

Tel:
(071) 915 7100
Locall:
1890 500 000

Is f�idir leat r�omhphost don Rann�g Deontas Tuismitheora Baintr� a sheoladh tr�d an fhoirm fhiosraithe daingnithe Deontas Tuismitheora Baintr� a �s�id.


Last modified:06/02/2012
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img