Acht na dTeangacha Oifigiúla - Scéim Teanga 2015 go 2018


Print page

Tá Scéim Gaeilge nua don Roinn Coimirce Sóisialaí i bhfeidhm anois, faoi mar a cheanglaítear faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Is é cuspóir na Scéime chun an leibhéal de sheirbhís ardchaighdeáin trí Ghaeilge atá ar fáil dár gcustaiméirí a choimeád agus a fheabhsú.

Forbraíodh an Scéim nua seo laistigh de chomhthéacs beartais Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 de chuid an Rialtais agus chuir aighneachtaí ónár gcustaiméirí agus ónár bhfoireann faisnéis ar fáil di.

Scéim Teanga 2015 go 2018

Last modified:13/03/2015
 

 Foirmeacha Iarratais