Acht na dTeangacha Oifigiúla - Scéim Teanga 2019 go 2022


Print page

Scéim Teanga 2019 go 2022
 
Tá Scéim Gaeilge nua don Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí i bhfeidhm anois, faoi mar a cheanglaítear faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Is é cuspóir na Scéime chun an leibhéal de sheirbhís ardchaighdeáin trí Ghaeilge atá ar fáil dár gcustaiméirí a choimeád agus a fheabhsú.

Forbraíodh an Scéim nua seo laistigh de chomhthéacs beartais ‘Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030’ de chuid an Rialtais agus chuir aighneachtaí ónár gcustaiméirí agus ónár bhfoireann faisnéis ar fáil di.”

Last modified:04/03/2019
 

 Foirmeacha Iarratais