Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh - SW56


Print page

Is féidir leis an Ombudsman scrúdú a dhéanamh ar ghearáin faoi na gnáthghníomhaíochtaí laethúla riaracháin arna ndéanamh ag Oifig na nAchomharc.

Oifig an Ombudsman
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2

Guthán: 01 639 5600
Íosghlao: 1890 22 30 30
Láithreán Gréasáin: www.ombudsman.gov.ie

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

​​​​​​​​​​
Last modified:16/09/2016
 

 Íoslódáilí