Éilimh Dhéanacha ar Shochar Díobhála Ceirde - SW101(A)


Print page

Ní mór éilimh ar Shochar Díobhála Ceirde a dhéanamh laistigh de 21 lá ó thús do bhreoiteachta nó d’éagumais.

Má tá d’iarratas déanach, féadfaimid d’íocaíocht a shiardhátú, má tá cúis mhaith agat leis an moill. De ghnáth, ní dhéanaimid íocaíocht a shiardhátú ach go ceann suas le huasmhéid sé mhí i ndiaidh an dáta a bhfuaireamar d’iarratas.

Is féidir, áfach, íocaíocht a shiardhátú go ceann breis agus sé mhí i ndálaí eisceachtúla áirithe.

Ní foláir an fhianaise mhíochaine seo a leanas a bheith i dteannta na n-iarratas déanach go léir:

  • An Chéad Teastas (MC 1) ina luaitear an dáta ar thosaigh do bhreoiteacht.
  • Litir ó do dhochtúir ina ndeimhnítear go bhfreastalaíonn tú go tráthrialta. Ba chóir go dtabharfadh an litir sonraí de dháta agus de mhinicíocht na gcuairteanna agus den chúis nár eisíodh teastais i dtráth na gcuairteanna. Ba chóir freisin go luafaí sa litir cibé acu a bhí nó nach raibh tú breoite agus éagumasach chun oibre ó thosaigh an bhreoiteacht. Má d’fhreastail tú ar an ospidéal mar othar seachtrach, ba chóir dátaí an fhreastail sin a lua. Dá mba othar cónaitheach thú, ba chóir dátaí na hiontrála agus an scaoilte abhaile a lua.
  • Teastas reatha (MC 2).
Last modified:22/09/2015