An Sc�im N�isi�nta Breosla


Print page
  1. C�n t-athr� a rinneadh i mBuis�ad 2012?
  2. C�n difear a dh�anann s� don s�as�r breosla reatha (2011/2012)?
  3. C�na�m im' aonar agus faighim �oca�ocht leasa sh�isialaigh fadt�armach ach n�l aon teacht isteach eile agam � an bhfaighidh m� an Li�ntas Breosla?
  4. C�na�m im' aonar agus faighim �230.30 de Phinsean St�it (Rann�ocach) chomh maith le �150 de phinsean pr�obh�ideach � an bhfaighidh m� an Li�ntas Breosla?
  5. C�na�m le mac n� in�on a bhfuil post l�naimseartha aige/aici. Faighim �230.30 de Phinsean St�it (Rann�ocach) ach n�l aon teacht isteach eile agam � an bhfaighidh m� an Li�ntas Breosla?
  6. Conas a dh�anaim iarratas ar an Li�ntas Breosla?

1. C�n t-athr� a rinneadh i mBuis�ad 2012?

An 's�as�r breosla' ina n-�octar an Li�ntas Breosla, laghda�odh � � 32 seachtain go dt� 26 seachtain i mBuis�ad 2012. Mairfidh li�ntas breosla 2012/2013 26 seachtain, �n Luan an 8 Deireadh F�mhair 2012 go dt� an Aoine, an 5 Aibre�n 2013.

Ar Ais ag an mBarr


2. C�n difear a dh�anann s� don s�as�r breosla reatha (2011/2012)?

Cuirfear deireadh le h�oca�ochta� den Li�ntas Breosla D� hAoine an 6 Aibre�n 2012.

Ar Ais ag an mBarr


3. C�na�m im' aonar agus faighim �oca�ocht leasa sh�isialaigh fadt�armach ach n�l aon teacht isteach eile agam � an bhfaighidh m� an Li�ntas Breosla?

Gheobhaidh.

Ar Ais ag an mBarr


4. C�na�m im' aonar agus faighim �230.30 de Phinsean St�it (Rann�ocach) chomh maith le �99 de phinsean pr�obh�ideach � an bhfaighidh m� an Li�ntas Breosla?

Gheobhaidh, �s rud � gur l� n� �330.30 do theacht isteach seachtaini�il.

Ar Ais ag an mBarr


5. C�na�m im' aonar agus faighim �230.30 de Phinsean St�it (Rann�ocach) chomh maith le �150 de phinsean pr�obh�ideach � an bhfaighidh m� an Li�ntas Breosla?

N� bhfaighidh, �s rud � gur m� n� �330.30 do theacht isteach seachtaini�il.

Ar Ais ag an mBarr


6. C�na�m le mac n� in�on a bhfuil post l�naimseartha aige/aici. Faighim �230.30 de Phinsean St�it (Rann�ocach) ach n�l aon teacht isteach eile agam � an bhfaighidh m� an Li�ntas Breosla?

N� bhfaighidh toisc go bhfuil duine �igin at� fostaithe go l�naimseartha ina ch�na� n� ina c�na� in �ineacht leat.

Ar Ais ag an mBarr


7. Conas a dh�anaim iarratas ar an Li�ntas Breosla?

Comhl�naigh foirm iarratais NFS1 agus seol � chuig an r�imse sin den Roinn a dh�ile�lann le d'�oca�ocht pinsin n� li�ntais.

M�s rud � nach bhfaigheann t� �oca�ocht �n Roinn seo n� m� fhaigheann t� �oca�ocht � th�r eile, seol an fhoirm chomhl�naithe chuig: An Sc�im N�isi�nta Breosla, Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh, B�thar an Chol�iste, Sligeach. Gheofar an fhoirm iarratais agus eolas breise ar shu�omh idirl�n na Roinne 'www.welfare.ie'.

Ar Ais ag an mBarr

Last modified:13/03/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img