An Scéim Náisiúnta Breosla - Ceisteanna Coitianta


Print page
  1. Cén uair a chuirfear tús le séasúr an Liúntais Bhreosla le haghaidh 2015/2016?
  2. Cad é ráta an Liúntais Bhreosla?
  3. Táim i mo chónaí liom féin agus tá Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil agam le hos cionn 15 mí anuas ach níl aon ioncam eile agam – an bhfuil mé i dteideal Liúntas Breosla a fháil?
  4. Táim i mo chónaí le mo mhac nó m’iníon atá i mbun fostaíochta lánaimseartha. Faighim Pinsean Stáit (Ranníocach) €230.30 ach níl aon ioncam eile agam – an bhfuil mé i dteideal Liúntas Breosla a fháil?
  5. Faighim an Liúntas Breosla agus faighim íoctha le haghaidh mo chéile/mo pháirtí mar dhuine fásta cáilithe atá i dteideal íocaíochta Cosanta Sóisialta ina mbealach féin agus táim tar éis bogadh isteach i detach altranais ar bhonn lánaimseartha – An bhfuil mo chéile/mo pháirtí i dteideal Liúntas Breosla a fháil fad a bheidh mise imithe?
  6. Bhí Sochar Cuardaitheora Poist á fháil agam agus anois tá Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil agam. An féidir an t-am a chaith mé ar Shochar Cuardaitheora Poist a chur leis an am atá caite agam ar Liúntas Cuardaitheora Poist ionas gur féidir liom an 391 lá a bhaint amach agus go gcáileoidh mé don Liúntas Breosla?
  7. Conas a dhéanaim iarratas ar Liúntas Breosla?

 

1. Cén uair a chuirfear tús le séasúr an Liúntais Bhreosla le haghaidh 2015/2016?

Cuireadh tús le séasúr an Liúntais Bhreosla le haghaidh 2015/2016 Dé Luain an 5 Deireadh Fómhair 2015. (Íoctar an Liúntas Breosla in éineacht le d’íocaíocht leasa shóisialaigh ar an lá a íoctar d’íocaíocht phríomhúil de ghnáth)

 

2. Cad é ráta an Liúntais Bhreosla?

€20.00 in aghaidh na seachtaine an ráta reatha ach ardóidh sé sin go dtí €22.50 in aghaidh na seachtaine ó Eanáir 2016 ar aghaidh.

 

3. Táim i mo chónaí liom féin agus tá Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil agam le hos cionn 15 mí anuas ach níl aon ioncam eile agam – an bhfuil mé i dteideal Liúntas Breosla a fháil?

Tá tú i dteideal Liúntas Breosla a fháil.

 

4. Táim i mo chónaí le mo mhac nó m’iníon atá i mbun fostaíochta lánaimseartha. Faighim Pinsean Stáit (Ranníocach) €230.30 ach níl aon ioncam eile agam – an bhfuil mé i dteideal Liúntas Breosla a fháil?

Níl. Má tá duine a chónaíonn leat i mbun fostaíochta lánaimseartha, níl tú i dteideal Liúntas Breosla a fháil. 

 

5. Faighim an Liúntas Breosla agus faighim íoctha le haghaidh mo chéile/mo pháirtí mar dhuine fásta cáilithe atá i dteideal íocaíochta Cosanta Sóisialta ina mbealach féin agus táim tar éis bogadh isteach i detach altranais ar bhonn lánaimseartha – An bhfuil mo chéile/mo pháirtí i dteideal Liúntas Breosla a fháil fad a bheidh mise imithe?  

Tá. Tugadh an choinníoll cháilithe isteach chun cruatan breise a chosc maidir le teaghlaigh a raibh teidlíocht bhreosla acu roimhe seo.

 

6. Bhí Sochar Cuardaitheora Poist á fháil agam agus anois tá Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil agam. An féidir an t-am a chaith mé ar Shochar Cuardaitheora Poist a chur leis an am atá caite agam ar Liúntas Cuardaitheora Poist ionas gur féidir liom an 391 lá a bhaint amach agus go gcáileoidh mé don Liúntas Breosla?

Is féidir. Is féidir an t-am a chaitear ar an dá scéim a chomhaireamh le chéile chun cinneadh a dhéanamh an bhfuil 391 lá bainte amach agat. D’fhéadfá a bheith i dteideal Breosla má shásaíonn tú na coinníollacha cáilíochta eile go léir a bhaineann le Liúntas Breosla a fháil.

 

7. Conas a dhéanaim iarratas ar Liúntas Breosla?

Comhlánaigh an fhoirm iarratais NFS1 agus seol chuig an réimse den Roinn a bhíonn ag déileáil le d’íocaíocht phríomhúil í.

Mura bhfuil tú ag fáil íocaíochta ón Roinn seo nó má tá tú ag fáil íocaíochta ó thír eile, seol an fhoirm chomhlánaithe chuig: An Scéim Náisiúnta Breosla, Seirbhísí Leasa Shóisialaigh, Bóthar an Choláiste, Sligeach. Tá an fhoirm iarratais agus eolas breise le fáil ar láithreán gréasáin na Roinne www.welfare.ie

Last modified:05/11/2015
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img