An Plean Náisiúnta Gníomhaíochta um Chuimsiú Sóisialta 2007-2016


Print page

Ghlac an Oifig um Chuimsiú Sóisialta, a bunaíodh i mí na Nollag 2002, feidhmeanna an aonaid NAPS ar láimh. Tá freagracht foriomlán ar an oifig as Plean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann um Chuimsiú Sóisialta (NAPchuimsiú) a fhorbairt, a chomhordú agus a thiomáint chun cinn. Foilsíodh an Plean nua an 21 Feabhra 2007 agus clúdaítear ann an tréimhse deich mbliana idir 2007-2016.

Leagann an NAPchuimsiú, mar aon leis na heilimintí um chuimsiú sóisialta den Phlean Forbartha Náisiúnta, amach conas a bhainfear amach straitéis um chuimsiú sóisialta an Rialtais thar an tréimhse seo. Léiríonn sé tiomantas an Rialtais maidir le straitéis chomhtháite le haghaidh cuimsiú sóisialta bunaithe ar an gcur chuige saolré atá leagtha amach sa Chomhaontú Comhpháirtíochta Náisiúnta I dTreo 2016. Tacóidh sé sin le cur chuige dlúth agus ildisciplíneach maidir le cúrsaí cinnteoireachta, le hionchuir chomhordaithe ó raon leathan gníomhairí.

An Plean Náisiúnta Gníomhaíochta um Chuimsiú Sóisialta 2007-2016

Last modified:21/01/2013
 

 Related Topics