Tá mé féin agus mo chéile, mo pháirtnéir sibhialta nó mo chomhchónaitheoir ag obair. Cé acu againn a gheobhaidh an FIT?


Print page

Nuair a dhéanann lánúin iarratas ar FIT, meastar iad araon a bheith ina n-éilitheoirí ar FIT. Íoctar FIT, áfach, leis an duine atá ag gabháil don fhostaíocht ar phá mar fhostaí.

Má tá an bheirt agaibh ag obair, íoctar é leis an duine arb ionann a t(h)uilleamh agus an chuid is mó den Triail Ioncaim FIT.

Íoctar FIT isteach sa chuntas bainc atá ainmnithe agat, áfach, agus is féidir é a íoc isteach i gcomhchuntais bhainc.

Last modified:28/10/2015