Bhí mé féin agus mo chéile, mo pháirtnéir sibhialta nó mo chomhchónaitheoir ag obair nuair a rinneamar iarratas ar FIT. Cad a tharlaíonn má chaillim mo phost i rith na tréimhse dámhachtana 52 sheachtain FIT?


Print page

 Nuair a dhéanann lánúin iarratas ar FIT, meastar iad araon a bheith ina n-éilitheoirí ar FIT. Má chailleann tú d’fhostaíocht i rith na tréimhse 52 sheachtain FIT, is féidir an t-éileamh ar FIT a aistriú chuig ainm do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora go ceann na coda eile den tréimhse 52 sheachtain. Ní mór dó/di litir óna f(h)ostóir ina dtaispeánfar a (h)uaireanta reatha fostaíochta a chur faoinár mbráid.

Last modified:28/10/2015