Ag bogadh go hÉirinn


Print page

 

Cuimsítear ar an leathanach seo naisc leis an bhfaisnéis agus na foilseacháin ábhartha ag an Roinn seo mar aon le naisc úsáideacha eile do dhaoine atá ag teacht go hÉirinn nó ag filleadh ar Éirinn ó thíortha eile. Roghnaigh an mhír ábhartha chun rochtain a fháil ar an bhfaisnéis atá á cuardach agat.
D’uimhir phearsanta thagartha í d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP). Cabhraíonn sí leat iarratas a dhéanamh ar shochair agus chun faisnéis a fháil ó ghníomhairí seirbhíse poiblí go tapa agus gan stró. Áirítear leis seo, seirbhísí ar nós seirbhísí Leasa Shóisialaigh, na gCoimisinéirí Ioncaim, Cúram Sláinte Poiblí agus Oideachais.
Cuimsítear sa mhír seo faisnéis faoi theidlíochtaí leasa shóisialaigh do dhaoine atá ag teacht go hÉirinn nó ag filleadh ar Éirinn ó na tíortha a leanas:
An Ostair, an Bheilg, an Bhulgáir, an Chróit, an Chipir, Poblacht na Seice, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Ungáir, an Íoslainn, Éire, an Iodáil, an Laitvia, Lichtinstéin, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, an Ísiltír, an Iorua, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, Poblacht na Slóvaice, an tSlóivéin, an Spáinn, an tSualainn, an Eilvéis (ní comhalta den LEE an Eilvéis, ach baineann Rialáil an LEE léi), Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (seachas Manainn agus Oileáin Mhuir nIocht).
Daoine a thagann ó thíortha neamh-LEE
Níl aon choinníollacha náisiúntachta bainteach le scéimeanna árachais shóisialaigh nó cúnaimh shóisialta na hÉireann. Baineann coinníoll gnáthchónaithe, áfach, i gcás roinnt scéimeanna cúnaimh shóisialta agus do shochar linbh. I gcás íocaíochtaí cuardaitheora poist, ní mór go mbeidh duine ar fáil le haghaidh oibre – is é sin, go mbíonn cead oibre nó víosa acu nach gcuireann cosc orthu fostaíocht a fháil.
I ngach cás eile, d’fhéadfadh náisiúnaigh thíortha eile bheith i dteideal íocaíocht a fháil má shásaíonn siad an ranníocaíocht chéanna agus coinníollacha eile a bhaineann le náisiúnaigh na hÉireann.
Tíortha a bhfuil comhaontú déthaobhach slándála sóisialaí ag Éirinn leo
Tá comhaontuithe slándála sóisialaí ag Éirinn leis na tíortha a leanas a chuimsíonn an teidlíocht don Phinsean Stáit (Ranníocach), Pinsean Baintrí/Baintreach Fir (Ranníocach), Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach) agus an Deontas Méala:
Tá comhaontú ann, chomh maith, leis an RA, lena n-áirítear réimse níos fairsinge de shochair ná mar a shonraítear thuas agus a chuimsíonn daoine a d’oibrigh in Éirinn agus i Manainn nó ar Oileáin Mhuir nIocht. Chun teacht ar bhreis faisnéise, féach Comhaontú Slándála Sóisialaí na hÉireann/na RA – Foilseachán SW 123.
Chun teacht ar bhreis faisnéise, féach na Treoirlínte Oibríochtúla ar Chomhaontuithe Déthaobhacha.
Tar éis rialáil a rinne Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh le déanaí, d’fhéadfadh roinnt pinsinéirí na RA a chónaíonn in Éirinn bheith i dteideal anois chun íocaíocht bhreosla geimhridh na bliana seo a fháil ón RA. Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil an 31 Márta 2013.
Last modified:22/12/2014
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Application Forms

 
 

 Downloads

 
 

 Intreo/Local Office Locator

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img