Éilimh Dhéanacha ar Shochar Breoiteachta nó ar Shochar Díobhála Ceirde - SW 101


Print page

Is féidir a thuilleadh eolais ar Shochar Breoiteachta a fháil ar www.welfare.ie agus trí úsáid a bhaint as an bhfoirm shlán um fhiosrú ar líne nó trí ghlaoch ar:

Guthán:       (01) 704 3300                                                                              Íosghlao:      1890 928 400                                                                                      Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar +353 1 704 3300, le do thoil.

Nóta

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).
Last modified:12/10/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Downloads