Regina Doherty - Gnothaí Aire Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí


Print page

Cheap an Taoiseach, Leo Varadkar, T.D., Regina Doherty T.D. mar Aire Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí an 14 Meitheamh 2017.

Roimhe sin, ón 6 Bealtaine 2016, bhí Regina ina Príomh-Aoire agus Aire Stáit i Roinn an Taoisigh.

Sular toghadh don chéad uair í chun Dáil Éireann sa bhliain 2011 ó Dháilcheantar na Mí Thoir, d’fhóin Regina mar Chomhairleoir ar Chomhairle Chontae na Mí.

B’as Baile Átha Cliath ó dhúchas Regina, ach tá cónaí uirthi i gContae na Mí le beagnach 20 bliain anuas i dteannta a fir chéile agus a gceathrair leanaí, ar rugadh agus tógadh iad go léir i gContae na Mí. Thosaigh Regina a gairm in earnáil Theicneolaíocht na Faisnéise sular ghlac sí oifig phoiblí sa bhliain 2009.

I gcaitheamh théarma deireanach na Dála (2011-2016), shuigh Regina ar Chomhchoistí an Oireachtais um Sláinte agus Leanaí agus um Airgeadas agus Caiteachas Poiblí, agus freisin rinne sí cathaoirleacht ar roinnt mhaith Grúpaí Parlaiminteacha Uilepháirtí um oideachas speisialta, leanaí agus daoine fásta faoi mhíchumas intleachta agus ar an ngrúpa traspháirtí um athchóiriú meabhairshláinte.

D’atogh muintir na Mí Thoir Regina chun Dáil Éireann i bhFeabhra 2016, sular ceapadh í chun Roinn an Taoisigh.

Last modified:11/04/2018
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img