T�st�il de R�ir Maoine


Print page
  • I gc�s �ilitheoir� nua agus �ilitheoir� at� ann cheana, meas�n�far teacht isteach � fhosta�ocht mar ch�nt�ir baile arna maoini� ag FSS i dt�st�il de r�ir maoine do sc�imeanna leasa sh�isialaigh. Daoine a mbainfidh s� seo leo, f�adfaidh siad leas a bhaint as an neamhaird ioncaim c�anna at� ag gach fosta� eile. (Ean�ir 2012)
  • Laghd�far an m�id teacht isteach a nd�anfar neamhaird de chun cr�ocha na h�oca�ochta Teaghlaigh Aontuismitheora � �146.50 go �130.00 sa tseachtain sa bhliain 2012 i gc�s faighteoir� nua agus faighteoir� at� ann cheana. Tabharfar laghduithe eile isteach sna ceithre bliana at� romhainn. (Ean�ir 2012)
  • �ireofar mar theacht isteach nuair a bh�onn Forl�onadh Ioncaim Teaghlaigh � r�omh �oca�ochta� seachtaini�la le c�ram�ir� ar aon dul le gach �oca�ocht leasa eile. (Ean�ir 2012 i gc�s iarrth�ir� nua agus tr�th athnuachan an �ilimh i gc�s gach faighteoir eile)
  • N� �ocfar a thuilleadh an �oca�ocht leathr�ta den �oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora a �octar go sealadach i gc�s ina s�ra�onn teacht isteach an fhaighteora �425 sa tseachtain. N� bheidh tionchar aige sin ar dhaoine at� ag f�il na h�oca�ochta sealada� i l�thair na huaire. (Ean�ir 2012)
Last modified:05/12/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img