Uasleibhéil cíosa do gach contae


Print page

Uasleibhéil cíosa do gach contae

 

Uasleibhéil cíosa sa mhí
Contae Duine aonair i gcóiríocht roinnte Lánúin i gcóiríocht roinnte Duine aonair Lánúin gan aon leanaí cáilithe
Lánúin le 1 leanbh cáilithe nó tuismitheoir aonair le 1 leanbh cáilithe
Lánúin le 2 leanbh cháilithe nó tuismitheoir aonair le 2 leanbh cháilithe
Lánúin le 3 leanbh cháilithe nó tuismitheoir aonair le 3 leanbh cháilithe
Ceatharlach €230 €250 €375 €433 €520 €560 €590
Cabhán €160 €190 €325 €350 €400 €415 €433
An Clár €190 €210 €320 €350 €400 €450 €500
Corcaigh €250 €270 €485 €575 €700 €725 €750
Dún na nGall €175 €200 €300 €325 €350 €400 €450
Baile Átha Cliath - Fine Gall €300 €350 €520 €700 €850 €900 €950
Baile Átha Cliath - údaraís áitiúla eile €350 €400 €520 €750 €950 €975 €1000
Gaillimh €280 €300 €475 €540 €700 €725 €750
Ciarraí €190 €220 €365 €390 €500 €520 €540
Cill Dara €250 €300 €433 €500 €650 €700 €750
Cill Chainnigh €200 €230 €390 €430 €540 €565 €590
Laois €200 €230 €340 €350 €450 €480 €520
Liatroim €175 €195 €300 €325 €350 €375 €400
Luimneach €200 €240 €375 €400 €500 €550 €600
An Longfort €160 €175 €290 €300 €325 €340 €350
€215 €250 €390 €400 €550 €575 €600
Maigh Eo €195 €215 €375 €390 €433 €465 €500
An Mhí €200 €260 €390 €420 €550 €600 €650
Muineachán €180 €190 €300 €350 €400 €433 €450
Uíbh Fhailí €200 €220 €360 €400 €450 €475 €500
Ros Comáin €200 €220 €300 €325 €400 €410 €425
Sligeach €195 €220 €400 €425 €520 €540 €550
Tiobraid Árann Thuaidh/Theas €195 €220 €370 €400 €485 €500 €525
Port Láirge €220 €240 €375 €390 €475 €500 €525
An Iarmhí €190 €210 €390 €400 €500 €520 €530
Loch Garman €250 €270 €375 €390 €500 €540 €575
Cill Mhantáin (Tuath) €240 €290 €425 €450 €600 €610 €625
Chill Mhantáin (Cheantar Bhré)* €275 €300 €520

€680

€850

€925

€1,000

Cill Dara (Thauidh)**  €270 €290 €500 €575 €750 €800 €850
 

Is féidir an Oifigeach Leasa Pobail leibhéil níos ísle laistigh na leibhéil seo a shocrú

* Ní bhaineann na teorainneacha sin ach amháin le bailte Bhré, Deilgne agus na Clocha Liatha. Tá gach réimsí eile i gCill Mhantáin faoi réir na dteorainneacha Chill Mhantáin.
 
** Ní bhaineann na teorainneacha sin ach amháin le bailte Chill Choca, Maigh Nuad, Léim an Bhradáin agus Cill Droichid. Tá gach réimsí agus bailte eile i gCill Dara faoi réir na dteorainneacha Chill Dara. Leagann SI 221/07 síos na huasmhéid d’Fhorlíonadh Cíosa atá iníoctha mar €55 do dhuine aonair agus €60 do lanúnacha i bhforbairtí deonacha tithíochta (á maoiniú tríd an Scéim Chúnaimh Chaipitil).
Last modified:09/03/2015