An Bord Bainistíochta


Print page

Tá Bord Bainistíochta na Roinne comhdhéanta den Ard-Rúnaí, an Leas-Rúnaí, deichniúr ball den Bhord Bainistíochta, Príomhoifigeach Míochaine na Roinne agus Stiúrthóir an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh. Seo thíos a gcuid ainmneacha:

 • Ms. Niamh O'Donoghue - Ard-Rúnaí
 • Ms. Anne Vaughan - Leas-Rúnai
 • Mr. John Conlon - Ball den Bhord Bainistíochta
 • Ms. Simonetta Ryan - Ball den Bhord Bainistíochta
 • Mr. Michael Bunyan - Ball den Bhord Bainistíochta
 • Ms. Kathleen Stack - Ball den Bhord Bainistíochta
 • Ms. Helen Faughnan - Ball den Bhord Bainistíochta
 • Mr. John McKeon - Ball den Bhord Bainistíochta
 • Mr. Oliver Egan - Ball den Bhord Bainistíochta
 • Ms. Patricia Murphy - Ball den Bhord Bainistíochta
 • Ms. Theresa Leonard - Ball den Bhord Bainistíochta
 • Mr. Tim Duggan - Ball den Bhord Bainistíochta 
 • Dr. Max Hills - An Príomhoifigeach Míochaine; agus
 • Ms. Geraldine Gleeson - An Príomhoifigeach Achomhairc
Last modified:20/05/2016